Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Horde AS (org.nr. 921 695 322) og beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med dette og hvordan vi ivaretar ditt personvern når du benytter våre tjenester i Horde-appen (“appen”) og på nettsiden.Horde AS («Horde», «vi») er behandlingsansvarlig når vi behandler dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om personvern, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til dpo@horde.no. Vi vil svare deg så fort som mulig, og som hovedregel senest innen 30 dager.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Horde behandler opplysninger om deg som du selv oppgir, som genereres når du bruker våre tjenester og som ved behov hentes fra tredjeparter og offentlige registre, avhengig av hvilke tjenester du benytter:
 • Kontaktinformasjon (som fullt navn, adresse, e-post, telefonnummer)
 • Identifikasjonsinformasjon (som fødselsnummer, kjønn)
 • Profilinformasjon (prioriteringer, husholdning, boliginformasjon, eiendeler)
 • Teknisk informasjon om din mobiltelefon (som type, modell, operativsystem)
 • Quiz (som deltakelse, svar)
 • Bruksmønster i appen
 • Gjeldsinformasjon
 • Kontoinformasjon (som kontonummer, transaksjonsdetaljer)
 • Låneopplysninger (som søknadsinformasjon, lånebeløp, status lånesøknad)
 • Kundetiltak (som statsborgerskap, om personen er politisk eksponert)
 • Teknisk data (som IP, samtykker, logger)

Horde innhenter personopplysninger fra:

 • Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Banker
 • Infotorg (Folkeregistreret)
 • Brønnøysundregisteret
 • BankID
 • 1881

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven krever et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.Etter GDPR artikkel 6 nr. 1 behandler vi dine personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:
 • For å oppfylle en avtale med deg – GDPR art. 6(1) b.
  Vi behandler personopplysninger om deg når det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg, typisk for å kunne levere våre tjenester.
 • Rettslig forpliktelse – GDPR art. 6(1) c.
  Horde har konsesjon som betalingsforetak og er bundet av rettslige forpliktelser som nødvendiggjør at vi behandler personopplysninger. Dette innebærer for eksempel transaksjonsovervåking og lagring av transaksjonsdata i henhold til hvitvaskingsregelverket.
 • Berettiget interesse – GDPR art. 6(1) f.
  Vi behandler personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse og den etter en avveining veier tyngre enn hensynet til brukerens personvern.
 • Samtykke – GDPR art. 6(1) a.
  I noen tilfeller vil vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysninger for konkrete formål. Du vil da informeres om hva samtykket innebærer. Det er frivillig å samtykke og det kan trekkes tilbake når som helst.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Horde behandler personopplysninger for formålene angitt her:
 • Administrasjon av kundeforholdet og support
 • Levere våre tjenester i henhold til avtalen
 • Kundetiltak, øvrige rettslige forpliktelser og ved eventuelle rettskrav
 • Ivareta tilstrekkelig sikkerhet i tjenestene
 • Feilsøking og retting
 • Statistikk, analyse og benchmarking, inkludert ved bruk av maskinlæring
 • Forbedring og utvikling av nye tjenester
 • Markedsføring og profilering
Under finner du en mer detaljert formålsbeskrivelse:
 • Kontaktinformasjon: benyttes for å opprette din bruker, administrering av kundeforholdet og support dersom du tar kontakt med oss (GDPR art 6 b). Etter registrering benyttes e-postadressen din for å sende nyttig informasjon om hvordan du kan bruke våre tjenester (GDPR art. 6 f). Dersom du har samtykket, benyttes din kontaktinformasjon for nyhetsbrev og markedsføringshenvendelser (GDPR art. 6 a). Merk at vårt supportteam også behandler personopplysninger som du selv oppgir når du kontakter kundeservice (GDPR art. 6 b).
 • Identifikasjonsinformasjon: benyttes for å bekrefte din identitet på en sikker måte, for eksempel med BankID (GDPR art. 6 b og c).
 • Teknisk informasjon: om din mobiltelefon benyttes for kundesupport dersom du tar kontakt med oss og feilsøking (GDPR art. 6 b). Informasjonen benyttes også for sikkerhetsformål, statistikk for forbedring av våre tjenester og ved registrering for å opprette en unik ID tilknyttet din bruker (GDPR art. 6 f).
 • Bruksmønster: i appen logges for å sikre sporbarhet, kundesupport dersom du tar kontakt med oss og feilsøking (GDPR art. 6 b). Din aktivitet benyttes også for statistikk og analyse, forbedring og utvikling av tjenester (GDPR art. 6 f), for å gjøre tjenestene mer relevante, inkludert profilering og markedsføring avhengig av dine innstillinger (GDPR art. 6 a og f). Dette gjelder også for opplysninger du aktivt gir oss ved bruk av appen, for eksempel om din økonomiske husholdning eller postnummer.
 • Quiz: deltakelse og svar i "Ukes Pengequiz" benyttes for å tildele og beregne Reward poeng. Dine svar kan også benyttes for statistikk og analyse, forbedring og utvikling av nye tjenester (GDPR art. 6f).
 • Gjeldsinformasjon: ved å samtykke til Norsk Gjeldsinformasjon AS kan dine opplysninger utleveres for digital visning i appen (GDPR art. 6 a). Samtykket har en varighet på 12 måneder og kan trekkes tilbake både i appen og på www.norskgjeld.no. Vi henter oppdatert informasjon daglig, som benyttes for å vise deg nåværende og historisk gjeldsdata i appen, tilby funksjoner relatert til gjeldstjenesten, samt i forbindelse med lånesøknad til våre samarbeidsbanker (GDPR art. 6 b). Gjeldsinformasjonen benyttes også for overordnet statistikk og analyse, for å tilby deg mest mulig relevante tjenester, herunder profilering (GDPR art. 6 a og f), og for utvikling av nye forbrukerverktøy og kredittmodeller, blant annet ved bruk av maskinlæring (GDPR art. 6 f). Dersom du søker lån eller refinansiering på web, vil et samtykke til Norsk Gjeldsinformasjon gjelde for en engangs-deling av din gjeldsinformasjon som benyttes i forbindelse med din lånesøknad (GDPR art. 6 a og b).
 • Kontoinformasjon: ved å legge til en eller flere betalingskontoer i appen gir du Horde tilgang til din kontoinformasjon og transaksjoner (GDPR art. 6 a). Dette er en forutsetning for å kunne levere våre konto- og betalingstjenester med tilhørende funksjoner (GDPR art. 6 b). Vi behandler kontoinformasjon for formålene angitt her:
 • Kontooversikt: se saldo og transaksjonshistorikk under «Mine penger»
 • Betaling: overføre mellom egne kontoer, nedbetale gjeld eller vennelån
 • Personaliserte tips og gjøremål basert på ditt forbruk
 • Forbruk
 • Statistikk og analyse for forbedring, utvikling av nye tjenester og benchmarking: statistiske data kan ikke spores tilbake til deg, men gjør det for eksempel mulig å anonymt sammenligne forbruket ditt med en bestemt gruppe.
 • Etterleve rettslige forpliktelser, herunder hvitvaskingsregelverket
Dersom du ikke lenger ønsker å gi Horde tilgang til din kontoinformasjon, kan du enkelt fjerne dine kontoer ved å velge «Rediger kontoer» og «Fjern bank» under «Mine penger» i appen. Du kan fortsatt bruke appens øvrige tjenester.Leveransen av konto- og betalingstjenester kan medføre at Horde indirekte behandler særlige kategorier av personopplysninger, men Horde søker ikke aktivt å behandle slike opplysninger.
 • Deals: du vil alltid finne gode deals i appen som Horde har fremforhandlet. Anbefalte deals for deg baseres på overordnet profilering (GDPR art. 6. f) eller tilpasset ditt forbruk, dersom du har samtykket (GDPR art. 6 a). Dersom du ikke ønsker anbefalte deals basert på forbruksanalyse, kan du velge dette på profilsiden.
 • Vennelån: når et vennelån opprettes, lagrer vi opplysninger om lånepartene og vennelånet for sporbarhet og for å etterleve rettslige forpliktelser (GDPR art. 6 b og c). Merk at navn, kontonummer, telefonnummer og eventuelle kommentarer kan være synlig i den andre partens Horde-app og transaksjonshistorikk.
 • Horde Store og Rewards: Informasjon om poeng- og bestillingshistorikk behandles for å kunne levere tjenesten (GDPR art. 6 b). Kontaktinformasjon behandles for administrasjon av din bestilling (GDPR art. 6 b). Det er nødvendig å dele kontakt- og adresseopplysninger med transportør for å kunne levere forsendelser som avtalt (GDPR art. 6 b), samt tredjeparter som leverer produkter direkte. For å forhindre misbruk av tjenesten, lagres ditt og den du verver sitt telefonnummer så lenge verv-en-venn funksjonen er aktiv, selv om du sletter din bruker (GDPR art. 6 f). Horde behandler også opplysninger i de tilfeller det er nødvendig for å kontrollere at du kvalifiserer for utvalgte Rewards.
 • Låneinformasjon: dersom du søker lån eller refinansiering gjennom Horde deler vi nødvendig informasjon med våre samarbeidsbanker slik at bankene kan vurdere den. Lånesøknaden sendes til samarbeidsbanker med grunnkrav som passer din søknad (GDPR art. 6 b). Ved å samtykke til tilleggstjenesten Rentesjekk vil søknaden sendes til bankene opp til fire ganger. Ny gjeldsinformasjon hentes inn og sendes sammen med søknaden (GDPR art. 6 a og b). Informasjon oppgitt i lånesøknaden benyttes også for overordnet statistikk og analyse om hvordan tjenesten blir brukt og forbedring og utvikling av nye tjenester (GDPR art. 6 f). Horde kan sende deg påminnelser om ufullstendige påbegynte lånesøknader og lignende (GDPR art. 6 f). Horde og/eller banken kan kontakte deg via app, telefon, e-post eller SMS i forbindelse med din lånesøknad (GDPR art. 6 b og f).
Vi er avhengige av at banken deler informasjon om lån innvilget gjennom Horde for at du skal kunne se status og enklere betjene lånet i appen (GDPR art. 6 b) og for å beregne oppgjør overfor banken (GDPR art. 6 f). Opplysningene behandles for dette formålet frem til lånet er nedbetalt eller flyttet – selv om du ikke lenger bruker Horde-appen og/eller har slettet din bruker. Bankene foretar kredittvurdering av potensielle lånekunder og er behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.Har du bedt om personlig rådgivning fra Horde, behandler vi dine personopplysninger for dette formålet. Dette inkluderer opplysninger du oppgir i online skjema og i samtale.
 • Offentlige registre: Horde innhenter personopplysninger fra offentlige registre, for eksempel Folkeregisteret, når det er nødvendig for å levere tjenesten eller fordi lovverket krever det (GDPR art. 6 b og c).
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger: Horde behandler personopplysninger for å etterleve lovpålagte forpliktelser, blant annet hvitvaskingsregelverket (GDPR art. 6 c).

Markedsføring og profilering

Horde kan sende deg markedsføringshenvendelser på nett, via e-post, pushvarsel eller SMS med aktuelle nyheter, tips eller tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere. Dette inkluderer både generell og tilpasset markedsføring, herunder profilering, avhengig av dine valg.Profilering er en sammenstilling av innhentet informasjon, for eksempel basert på hvordan du bruker appen, demografi eller opplysninger du har delt med oss om din økonomi slik som gjeld og forbruk. I de tilfeller vi benytter profilering er behandlingen basert på ditt samtykke eller for å ivareta vår berettigede interesse (GDPR art. 6 a og f).Vi markedsfører produkter og tjenester gjennom publisister som kan lenke til Horde som annonsør (affiliate). For å spore nedlastning fra landingsside lagres IP-adresse, operativsystem og unik kode (GDPR art. 6 f).Du kan administrere dine samtykker for nyhetsbrev og tilpasset markedsføring i appen.Dersom du ikke samtykker til å motta markedsføring, vil du kun motta henvendelser som gjelder oppfølging av kundeforholdet.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

For å få informasjon om bruken av vår nettside benytter vi informasjonskapsler (cookies). Les mer om hvilke cookies vi benytter og administrer dine valg på nettsiden: https://horde.no/informasjonskapsler.Vi benytter sporingsidentifikatorer i Horde-appen for å få informasjon om bruken, optimalisere tjenestene og måle effekten av markedsføringskampanjer. Disse kan ikke deaktiveres når du bruker appen, løsningen vil da være å slette brukeren din.Sporingsidentifikatorene genereres via bruk av programvarepakker fra tredjeparter. Les mer om våre databehandlere under seksjonen for dette. Se også seksjon for sikkerhet om hvilke krav vi stiller til våre databehandlere.

Tilbud fra tredjeparter gjennom Horde

Vi formidler tilbud på vegne av våre samarbeidspartnere (heretter “tredjepart”) i våre kanaler som registrerte brukere av Horde får tilgang til.Hvis du klikker på et tilbud for mer informasjon, blir du i noen tilfeller sendt til en ekstern landingsside hos tredjeparten. Vi bekrefter at klikket kommer fra Horde, men deler ikke personlig informasjon. Dette for å verifisere at vedkommende er kvalifisert for tilbudet, og for å beregne oppgjør med samarbeidspartneren.Noen ganger kan du inngå avtale med tredjeparten direkte i Horde-appen. Du må da oppgi nødvendig informasjon, som vi sammen med folkeregistrert navn, deler med tredjeparten slik at avtalen kan inngås.I de tilfellene du aktivt ber om å motta et tilbud fra en tredjepart, deler vi din kontaktinformasjon med tredjeparten som da kan kontakte deg via e-post, SMS eller telefon. Dette er nødvendig for at tredjeparten skal kunne gi deg tilbudet som du har forespurt.Merk at dersom du velger å benytte deg av et konkret tilbud via Horde, inngår du alltid et selvstendig kundeforhold med tredjeparten og deres vilkår og retningslinjer for personvern vil gjelde.

Tilganger

For at tjenesten skal fungere optimalt trenger vi tilgang til visse funksjoner på din mobiltelefon:
 • Pushvarsler
  Ved å tillate pushvarsler kan vi sende deg relevante notifikasjoner til din mobiltelefon. Du velger selv om du ønsker å motta pushvarsler på telefonens innstillinger. Pushvarslene vil bestå av automatiserte meldinger basert på din bruk av appen, informasjon om nye funksjoner og tjenester eller lignende.
 • Kontakter
  Ved å gi oss tilgang til din kontaktliste kan du enklere finne dine betalingsmottakere i appen, for eksempel ved registrering av Vennelån. Vi lagrer ikke dine kontakter.

Kontakt på e-post

Dersom du ikke ønsker å motta henvendelser fra Horde kan du enkelt administrere dette i appens innstillinger eller via lenke i mottatt e-post. Dette gjelder likevel ikke henvendelser med viktig og nødvendig brukerinformasjon, for eksempel om oppdatering av våre vilkår og personvern.Vi bruker en tjenesteleverandør for utsendelse av e-poster og sporing av mottakerens åpning og klikk.

Deling

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det følger av avtalen, du uttrykkelig har samtykket til det eller dersom vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel dersom du ber om å motta et tilbud fra en tredjepart eller ved rapportering til relevante tilsynsmyndigheter.

Lagring

Forutsatt at lagring av dine personopplysninger ikke er lovpålagt, slettes din data når du sletter din bruker i appen eller når det ikke lenger er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for. I noen tilfeller anonymiseres data, slik at den ikke lenger kan knyttes til deg.

Databehandlere

Vi benytter underleverandører som behandler data på våre vegner:
 • Microsoft Ireland Ltd.
 • Google Inc.
 • Elasticsearch
 • Aiia
 • Freshworks Inc.
 • Twilio Inc.
 • Mailchimp
 • Sentry
 • Onetrust
 • Logistra
 • LINK Mobility AS
Avhengig av hvilke tjenester du benytter vil oversikten kunne variere.Bruk av underleverandører medfører at Horde overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS, men kun dersom behandlingen skjer i et land som er godkjent av EU eller på grunnlag av EUs standard kontraktsbestemmelser.

Sikkerhet

Din data lagres sikkert og kryptert i våre databaser. Kommunikasjon mellom våre endepunkt foregår så langt det lar seg gjøre kryptert på isolerte nettverkslag. Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet, herunder streng tilgangskontroll.Våre underdatabehandlere vurderes grundig, og skal kunne dokumentere tilfredsstillende rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, krav til teknologi, eller annen relevant dokumentasjon.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og/eller gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.
 • Innsyn og retting
  Du kan be om kopi av personopplysningene dine som vi behandler og be oss rette eller legge til personopplysninger dersom du mener noe er uriktig.
 • Sletting, begrensing
  I enkelte tilfeller kan du også be oss slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Protestere
  I enkelte tilfeller kan du rette innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, forutsatt at behandlingen skjer uten ditt samtykke eller behandlingen ikke er lovpålagt. Dersom formålet med å behandle personopplysningene er tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere og kan gjøre dette ved å kontakte oss på support@horde.no.
 • Dataportabilitet
  Når vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller på grunnlag av avtale, kan du be oss overføre opplysningene om deg til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv i et maskinlesbart og vanlig filformat.
 • Klage
  Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med regelverket eller vår personvernerklæring, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper selvsagt at du først vil ta kontakt med oss for å finne en løsning.
  Vi behandler din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen 30 dager. Ved særskilte unntak kan kompliserte henvendelser føre til lenger behandlingstid, du vil i så tilfelle få beskjed om dette.
  Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:
  https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Endring av vår personvernerklæring og/eller brukervilkår

Horde er et selskap i rask utvikling. Løpende lansering av nye tjenester og funksjoner kan føre til endringer i vår personvernpolicy.Dersom vi gjør større endringer som påvirker vår behandling av dine personopplysninger vil du få beskjed om dette, og om nødvendig vil vi be om ditt samtykke. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på www.horde.no/personvernerklaering

Kontakt oss

Personvernombudet i Horde AS er Oda SnähreDersom du har spørsmål om personvern, kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til dpo@horde.no. For andre henvendelser eller tilbakemeldinger, kontakt oss på support@horde.no eller ved å ringe +47 55902900.Horde ASLars Hilles Gate 20A, 5008 BergenOrg.nr: 921 695 322Sist oppdatert: 03.04.2024

Om informasjonskapsler

Informasjonskapsler (også kalt «cookies») og lignende teknologier kan brukes for å gi ulike funksjoner til nettsider, analysere bruk eller koble brukere av nettsider/apper til ulike formål. Cookies kan for eksempel brukes til å spore hvilke sider du besøker på et nettsted eller huske dine preferanser.Horde benytter cookies for å lagre informasjon om bruken av våre plattformer og for å optimalisere og tilpasse brukeropplevelsen.

Samtykke

Første gang du åpner nettsiden fra en ny nettleser vil det dukke opp et banner hvor vi ber om ditt samtykke til å bruke cookies. Helt nødvendige cookies vil alltid være aktivert som standard og er obligatorisk dersom du ønsker å besøke nettsiden. Andre typer cookies kan du velge å tillate eller avslå. Du kan også endre dine innstillinger i nettleseren på et senere tidspunkt.

Hvilke informasjonskapsler vi benytter.

Horde benytter både egne og tredjepartsinformasjonskapsler som kan inndeles i følgende kategorier:

Analyse- og markedsføringsverktøy Horde benytter:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Facebook, TikTok, LinkedIn Pixl, Snapchat og Readpeak

Slette informasjonskapsler

Om du ønsker å håndtere eller slette cookies kan du gjøre dette i nettleseren din, men merk at sletting av cookies kan svekke funksjonaliteten til nettsiden. Hvordan du går frem i nettleseren du benytter, kan du lese mer om her:


Bli sjef i egen økonomi

Få ukentlige nyhetsbrev om økonomi og Horde-kampanjer. Meld deg av når som helst. Se vårpersonvernerklæring.

Kontakt

Horde AS

Org. nr 921 695 322

Lars Hilles Gate 20A

5008 Bergen

support@horde.no
Søk refinansiering

Renteeksempel forbrukslån: 140 000 kr over 5 år, effektiv rente 13,29 %, kostnad 49 168 kr, totalt 189 168 kr

Horde har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet og er medlem av Finans Norge.