Menu
Abonner på nyhetsbrev
Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen © 2022 Horde AS. All rights reserved.
Menu

Personvernerklæring.

Denne personvernerklæringen gjelder for Horde AS (org.nr 921 695 322) og beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med dette og hvordan vi ivaretar ditt personvern når du benytter Horde («appen», «tjenesten») og/eller besøker vår nettside www.horde.no.
Horde AS («Horde», «vi») er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål som angår personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til support@horde.no. Vi vil svare deg så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Personvernerklæringen og våre brukervilkår utgjør vår avtale med deg.

Hvilke personopplysninger vi behandler.

Horde behandler opplysninger om deg som du selv oppgir, som genereres når du bruker våre tjenester og som ved behov hentes fra tredjeparter og offentlige registre, avhengig av hvilke tjenester du benytter:
Horde innhenter personopplysninger fra:

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven krever et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.
Etter GDPR artikkel 6 nr. 1 behandler vi dine personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger.

Vi behandler og lagrer personopplysninger til formålene angitt her:

Markedsføring og profilering:.

Vi ønsker at din brukeropplevelse skal oppleves så relevant som mulig. Avhengig av dine valg, kan vi sende markedsføringshenvendelser på nett, via e-post, pushvarsel eller SMS med aktuelle nyheter, tips eller tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere. Dette inkluderer både generell markedsføring og målrettet, herunder profilering. Profilering er en sammenstilling av innhentet informasjon, for eksempel basert på hvordan du bruker appen eller din økonomi (GDPR art. 6 a og f).

Vi markedsfører produkter og tjenester gjennom publisister som kan lenke til Horde som annonsør (affiliate). For å spore nedlastning fra landingsside lagres IP-adresse, operativsystem og unik kode (GDPR art. 6 f).

Du kan administrere dine valg for markedsføring i appens innstillinger.

Informasjonskapsler og lignende teknologier.

For å få informasjon om bruken av vår nettside benytter vi informasjonskapsler (cookies). Les mer om hvilke cookies vi benytter og administrer dine valg på nettsiden: https://horde.no/cookies.

Vi benytter sporingsidentifikatorer i Horde-appen for å få informasjon om bruken, optimalisere tjenestene og måle effekten av markedsføringskampanjer. Disse kan ikke deaktiveres når du bruker appen, løsningen vil da være å slette brukeren din.

Sporingsidentifikatorene genereres via bruk av programvarepakker fra tredjeparter. Les mer om våre databehandlere under seksjonen for dette. Se også seksjon for sikkerhet om hvilke krav vi stiller til våre databehandlere.

Tilbud fra samarbeidspartnere gjennom Horde.

Som registrert bruker av Horde får du tilgang til aktuelle tilbud i appen som vi har fremforhandlet med våre samarbeidspartnere. Hvis du klikker på et eller flere tilbud, kan du bli sendt til en ekstern landingsside. Vi bekrefter at du er bruker av Horde ved å sende en unik kode. Dette for å bekrefte at du er kvalifisert for tilbudet, og for å beregne oppgjør mellom oss og samarbeidspartneren.

I andre tilfeller kan du inngå avtale med samarbeidspartneren direkte i Horde-appen. Du må da oppgi nødvendig informasjon, som vi sammen med folkeregistrert navn, deler med samarbeidspartneren slik at avtalen kan inngås. I begge tilfeller inngår du et selvstendig kundeforhold med den aktuelle samarbeidspartneren og deres vilkår og personvernpolicy vil gjelde.

Tilganger.

For at tjenesten skal fungere optimalt trenger vi tilgang til visse funksjoner på din mobiltelefon:
For at tjenesten skal Ved å tillate pushvarsler kan vi sende relevante notifikasjoner til din mobiltelefon. Du velger selv om du ønsker å motta pushvarsler på telefonens innstillinger. Pushvarslene vil bestå av automatiserte meldinger basert på din bruk av appen, informasjon om nye funksjoner og tjenester eller lignende.
Ved å gi oss tilgang til din kontaktliste kan du enklere finne dine betalingsmottakere i appen, for eksempel ved registrering av Vennelån. Vi lagrer ikke dine kontakter.

Kontakt på e-post.

Dersom du ikke ønsker å motta henvendelser fra Horde kan du enkelt administrere dette i appens innstillinger eller via lenke i mottatt e-post. Dette gjelder likevel ikke henvendelser med viktig og nødvendig brukerinformasjon, for eksempel om oppdatering av våre vilkår og personvern.

Vi bruker en ekstern tjenesteleverandør for utsendelse av e-poster og sporing av mottakerens åpning og klikk.

Deling.

Din data lagres sikkert i vår database. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det følger av avtalen, du uttrykkelig har samtykket til det eller dersom vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel ved rapportering til relevante tilsynsmyndigheter.

Vi overfører personopplysninger til land utenfor EØS når tjenesteleverandører vi benytter er lokalisert andre steder.

Lagring.

Forutsatt at lagring av dine personopplysninger ikke er lovpålagt, slettes din data når du sletter din bruker i appen eller når det ikke lenger er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for. I noen tilfeller anonymiseres data, slik at den ikke lenger kan knyttes til deg.

Databehandlere.

Vi benytter underleverandører av IT-tjenester som behandler data på våre vegner:
Avhengig av hvilke tjenester du benytter vil oversikten kunne variere.
Bruk av underleverandører medfører at Horde overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS, men kun dersom behandlingen skjer i et land som er godkjent av EU eller på grunnlag av EUs standard kontraktsbestemmelser.

Sikkerhet.

Din data lagres sikkert og kryptert i våre databaser. Kommunikasjon mellom våre endepunkt foregår så langt det lar seg gjøre kryptert på isolerte nettverkslag. Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet, herunder streng tilgangskontroll.
Våre underdatabehandlere vurderes grundig, og skal kunne dokumentere tilfredsstillende rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, krav til teknologi, eller annen relevant dokumentasjon.

Dine rettigheter.

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og/eller gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.
Vi behandler din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen 30 dager. Ved særskilte unntak kan kompliserte henvendelser føre til lenger behandlingstid, du vil i så tilfelle få beskjed om dette.
Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Endring av vår personvernerklæring og/eller brukervilkår.

Horde er et selskap i rask utvikling. Løpende lansering av nye tjenester og funksjoner kan føre til endringer i vår personvernpolicy.
Dersom vi gjør større endringer som påvirker vår behandling av dine personopplysninger vil du få beskjed om dette, og om nødvendig vil vi be om ditt samtykke. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på www.horde.no.

Kontakt oss.

Personvernombudet i Horde AS er Johan Haugland.
Dersom du har spørsmål om personvern, dine rettigheter eller andre tilbakemeldinger kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til support@horde.no eller ved å ringe +47 55902900.
Horde AS
Lars Hilles Gate 20A, 5008 Bergen
Org.nr: 921 695 322
Sist oppdatert: 16.05.2022