Menu
Abonner på nyhetsbrev
Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen © 2022 Horde AS. All rights reserved.
Menu

Brukervilkår.

Disse vilkårene gjelder for deg som bruker en eller flere tjenester levert av Horde AS («Horde», «vi») i mobiltjenesten Horde («appen», «tjenesten»).

1. Om Horde

Horde er et norsk betalingsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Vårt mål er å gjøre deg til sjef i egen økonomi. For å oppnå dette tilbyr vi tjenester og funksjoner som er ment å forenkle hvordan du håndterer din privatøkonomi.

Det er gratis å registrere seg som bruker og du kan når som helst slette den via appen.

Avhengig av bruken, kan enkelte tjenester unntaksvis medføre kostnader fra Horde eller våre samarbeidspartnere. Dette blir da tydelig opplyst.

2. Avtaleinngåelse

​For å tilby våre tjenester har vi behov for å innhente og behandle personopplysninger om deg. Hvilke opplysninger vi behandler, hvordan og hvorfor kan du se i vår personvernerklæring. Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og vår personvernerklæring. I tillegg til vilkårene i avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk rett. Partene i avtalen er deg som bruker av Horde sine tjenester og Horde AS.

3. For å bruke Horde-appen

For å bruke Horde-appen må du:

  • Være minst 18 år
  • Registrere deg som bruker
  • Ha Bank ID
  • Ha norsk kontonummer
  • Ha en e-postadresse
  • Ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer
  • Lese og godkjenne våre brukervilkår og personvernerklæring

3.1 Registrere bruker

Før du kan benytte våre tjenester må du registrere deg som bruker. Dette gjør du ved å oppgi e-post og telefonnummer i appen, samt opprette en PIN-kode. Koden er personlig og må ikke deles med andre. Du kan også aktivere og benytte biometri hvor det er mulig.

Første gang du bruker appen vil du av sikkerhetshensyn motta en SMS fra Horde med en kode som du oppgir i appen.

For at du fullt ut skal kunne benytte appens funksjoner, spør vi deg videre om tilleggsinformasjon om deg og din økonomiske husholdning. Ønsker du ikke å oppgi dette, velg “hopp over”.

4. Hva du kan bruke Horde-appen til

Her kan du lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr.

4.1 Mine gjøremål

Du vil jevnlig se “Mine gjøremål” som er tilpasset deg. Gjøremålene består av nyttig informasjon, motivasjon eller andre tips du kan gjøre med bakgrunn i din økonomi.

Du kan velge å gjennomføre et gjøremål eller klikke det bort. Hvor hyppig gjøremålene fornyes kan variere.

4.2 Gjeldsoversikt

Horde samarbeider med gjeldsinformasjonsforetaket Norsk Gjeldsinformasjon AS for å vise deg oversikt over dine kredittkort, faktureringskort og forbrukslån på en sikker måte i Horde-appen.

Ved å samtykke til gjeldsregisteret kan informasjon om din usikrede gjeld utleveres for digital visning i appen med en varighet på tolv måneder. Dersom du ikke lenger ønsker å benytte tjenesten, kan samtykket enkelt trekkes tilbake både i Horde-appen og ved å logge in på Norsk Gjeldsinformasjon sin hjemmeside (www.norskgjeld.no).

Så lenge ditt samtykke er aktivt, henter Horde gjeldsinformasjonen daglig. Dette for å vise deg oppdatert informasjon og tilby funksjoner som å varsle deg dersom utestående gjeld har blitt rentebærende eller motiverende gjøremål. Du kan også oppdatere gjelden manuelt i appen. Merk at Horde kan sette begrensninger for antall ganger du kan oppdatere innenfor et gitt tidsrom. Gjeldsinformasjonen som vises, er oppgitt av finansinstitusjonene. Dersom du mener informasjonen er uriktig, kan du melde fra om feil til banken via appen eller ta kontakt med banken direkte. Du kan også se når banken sist rapporterte til gjeldsregisteret, som kan variere noe fra bank til bank.

Horde er ikke ansvarlig for eventuelle feil i din gjeldsinformasjon eller for hvordan du bruker informasjonen.

4.3 Produktinformasjon

Appen henter produktinformasjon fra Finansportalen, en tjeneste fra Forbrukerrådet, slik at du enkelt kan se ytterligere gebyrer, fordeler og betingelser for ulike kredittkort og forbrukslån (www.finansportalen.no).

Formålet med funksjonen er å gi deg et bedre beslutningsgrunnlag ved valg av kredittprodukter.

Produktinformasjonen oppdateres en gang om dagen, Horde er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller for hvordan du bruker informasjonen.

4.4 Vurdere fordeler

Du kan gi din vurdering av kundeservice og andre fordeler tilhørende kredittkort du har i appen. Dine vurderinger lagres og benyttes for å danne et grunnlag av tilbakemeldinger fra våre brukere som igjen kan hjelpe andre.

4.5 Si opp kredittkort

Dersom du har kredittkort du ikke lenger ønsker eller trenger, kan du enkelt si opp kredittkort gjennom appen ved å trykke «si opp kort». Appen genererer automatisk en oppsigelse som du på eget ansvar kan sende pr e-post til den aktuelle banken. Dersom banken ikke godtar oppsigelse via e-post, vil du få opp telefonnummeret til den aktuelle banken.

Merk at dersom du har utestående gjeld på et oppsagt kredittkort, vil du få en sluttregning fra banken med hele det resterende beløpet.

4.6 Ukens Pengequiz

Hver uke kan du delta på Ukens Pengequiz i appen. Den er ment å spørre våre brukere om økonomi og andre samfunnsnyttige tema på en morsom og lærerik måte. Det er gratis å delta.

Svarer du riktig, er du med i trekningen av en gitt sum til nedbetaling av valgfri gjeld. Flere riktige svar på rad, gir høyere vinnersjanse. Dersom du deler Horde-appen med andre, dobler du vinnersjansen.

Det publiseres nye spørsmål hver uke og en vinner kåres påfølgende uke. Vi kontakter vinneren på oppgitt kontaktinformasjon (e-post eller telefon). Navnet på vinneren kan publiseres på våre sosiale medier og i oversikt over tidligere vinnere, men du kan også velge å være anonym. Dette velges under «innstillinger» i appen.

Horde kan når som helst endre konkurransevilkår eller premiering.

4.7 Se kontoinformasjon og utføre betalinger

Du må legge til en eller flere betalingskontoer i appen for å kunne benytte visse tjenester og funksjoner, som «Mine penger», betaling og forbruksoversikt.

Av sikkerhetshensyn krever funksjonaliteten at du verifiserer deg med BankID. På din forespørsel kan vi initiere betalinger fra kontonummer som du har gitt Horde tilgang til. Dersom du ikke lenger ønsker å gi Horde tilgang til dine kontoer, kan du enkelt fjerne den eller de kontoene det gjelder ved å velge «Rediger kontoer» og «Fjern bank» under «Mine Penger» i appen. Du kan også enkelt slette din bruker på profilsiden.

Horde er ikke ansvarlig for feil som brukeren selv har gjort ved registrering av et betalingsoppdrag. Eksempler på dette kan være feil mottaker, feil beløp, feil KID, feil forfallsdato eller lignende.

​​Horde kan avvise betalingsoppdrag dersom gjennomføringen av oppdraget vil medføre brudd på lovbestemte eller avtalefestede vilkår. Dersom det for eksempel er manglende dekning på konto, eller mistanke om bedrageri, misbruk eller hvitvasking av penger vil Horde avvise betalingsoppdraget.

Horde kan hente din kontoinformasjon opp til fire ganger om dagen.

4.8 Vennelån

Tjenesten gir deg mulighet til å registrere nye eller eksisterende vennelån i appen. Formålet er at de som inngår private låneavtaler enklere skal kunne unngå konflikter som kan oppstå som følge av mangel på skriftlige avtalevilkår, samt håndtere lånet på en praktisk og oversiktlig måte.

Horde er ikke part i låneavtalen, og vil ikke være ansvarlig for noen av avtalepartene for noen forhold tilknyttet lånet. Låneavtalens parter er långiver (den som gir lån) og låntaker (den som får lån). Partene er selv ansvarlige for lånets betingelser og innhold, men for å hindre uønsket bruk har tjenesten innebygde skranker for antall lån per bruker, lånevolum og rente.

Det er viktig å være klar over at tjenesten ikke er en kommersiell markedsplass, men et praktisk verktøy for våre brukere som kjenner hverandre og som ønsker å registrere private låneavtaler på en enkel måte. Horde tilbyr ikke rådgivning og/eller anbefalinger.

For å registrere et lån må en av partene oppgi den andres telefonnummer og navn, med mindre navnet hentes automatisk. Ditt navn og kontonummer vil være synlig i den andre partens Horde-app. For å velge hvilken konto lånet skal utbetales til eller fra, må brukeren gi Horde kontotilgang. Lånet kan utbetales fra långivers konto til låntakers konto og nedbetales via Horde-appen. Navn, kontonummer og eventuelle kommentarer vil vises i den andre partens transaksjonshistorikk.

Dersom en av partene ikke har lastet ned Horde-appen eller har skrudd av notifications, vil forespørsler tilknyttet vennelån sendes via SMS.

Partene bekrefter avtaleinngåelsen med biometri eller PIN-kode. Når lånet er registrert, er låneavtalen tilgjengelig for långiver og låntaker i Horde-appen.

Merk at låneavtalen er et praktisk hjelpemiddel til partene og at Horde ikke påtar seg noe ansvar for avtalens innhold eller at partene etterlever den.

Horde tar ikke høyde for betalinger eller endringer av låneavtalen som partene måtte gjøre eller avtale utenfor appen. Slike betalinger og/eller endringer må registreres i appen manuelt for å gi et riktig og oppdatert bilde.

Horde gjennomfører ikke kredittsjekk av avtalepartene og kan på ingen måte garantere for en parts betalingsevne og/eller betalingsvilje.

Det er alltid viktig å tenke seg nøye om før man inngår private låneavtaler, herunder låneavtalens innhold og hvem man inngår den med. Lån bare bort penger til mennesker du stoler på og som du vet har økonomi til å betale tilbake.

Dersom en av partene i en registrert låneavtale sletter sin bruker i Horde-appen eller lignende, har Horde rett til å utlevere informasjon om låneavtalen etter henvendelse fra den andre parten.

Dersom Horde eller en av partene oppdager feil i vennelånstjenesten, vil Horde bistå med sporing og forsøke vårt beste å rette opp feilen. Horde er ikke en part i låneavtalen og er på ingen måte erstatningsansvarlig ved teknisk svikt, andre feil, misbruk av vennelånstjenesten eller lignende som påvirker låneforholdet mellom partene.

4.9 Forbruksoversikt, “Mitt forbruk”

Tjenesten er ment å gi deg bedre innsikt i forbruket ditt innenfor typiske faste utgifter som dagligvarer, strøm, mobil, forsikring og strømmetjenester.

Ved å analysere transaksjonene dine kan vi anta hvor mye du bruker, og du vil se resultatet i en samlet oversikt. Dette forutsetter at du har gitt Horde tilgang til en eller flere kontoer som du vanligvis benytter for slike utgifter. Dersom vi mangler nødvendig informasjon for å kategorisere visse utgifter, vil vi spørre deg underveis eller du kan manuelt angi dem.

Ved å anonymt sammenligne forbruket ditt med andre brukere av tjenesten, kan du se om du betaler mer eller mindre enn andre for tilsvarende tjenester. Sammenligningsgrunnlaget vil variere etter hvor mange brukere som benytter tjenesten. Du kan også sjekke om du gjennom Horde kan oppnå bedre avtaler enn du har i dag hos våre samarbeidspartnere.

Du kan redigere transaksjonene dine under «Mitt forbruk».

Tjenesten er løpende under utvikling og kan omfatte ytterligere kategorier og funksjoner i senere versjoner.

4.10 Samarbeidspartnere

Som registrert bruker av Horde får du mulighet til å benytte utvalgte tilbud via appen som vi har fremforhandlet med våre samarbeidspartnere, for eksempel relatert til mobil eller forsikring.

Merk at dersom du velger å benytte deg av et tilbud via Horde, inngår du kundeforhold med den aktuelle samarbeidspartneren.

4.11 Lån og refinansiering

Horde opptrer som finansagent på vegne av våre samarbeidsbanker, som betyr at du kan søke lån og refinansiering av gjeld med og uten sikkerhet i bolig gjennom Horde: https://horde.no/

Du velger selv om du ønsker å motta tilbud om lån eller refinansiering og om du ønsker å benytte deg av tilbudet. Dersom du velger å søke lån eller refinansiering via Horde innebærer det at vi mottar og deler nødvendig informasjon med bankene. Dersom det er nødvendig for å behandle lånesøknaden kan Horde eller banken(e) som vurderer den kontakte deg i den forbindelse.

Banken foretar kredittvurdering av potensielle lånekunder.

4.12 Rewards

Basert på din bruk av appen kan du opptjene poeng (Horde Rewards). Dette er ment å motivere til handlinger som potensielt kan være positivt for din økonomi. Funksjonaliteten er under utvikling, og på sikt vil opptjente poeng kunne innløses i fordeler eller lignende.

Merk at Horde når som helst har rett til å nullstille og/eller korrigere opptjente poeng ved mistanke om misbruk eller “gaming” av funksjonalitet. Horde alene har rett til å gjøre denne vurderingen.

5. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv. Din registrerte bruker og PIN-kode er personlig og skal ikke brukes av eller deles med andre.

​Du er selv ansvarlig for at det blir oppgitt korrekt mottaker, beløp og lignende ved betalingstransaksjoner.

Dersom vi oppdager at du på noen måte misbruker Horde-appen, i strid med appen sitt formål eller i forbindelse med straffbare handlinger, kan vi stoppe din tilgang til visse funksjoner midlertidig eller permanent og/eller stenge din bruker med umiddelbar virkning.

Hvis du mener Horde har gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du umiddelbart melde fra til oss. Det samme gjelder dersom du mister eller blir frastjålet din mobiltelefon, eller på annen måte har mistanke om uberettiget bruk av appen. Så snart vi mottar slik melding, vil Horde sperre bruken av appen inntil videre.

Du er selv ansvarlig for inntil 400 kroner for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument, heriblant Horde, hvis personlig sikkerhetsanordning er brukt. Dette gjelder også betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Dersom uautoriserte betalingstransaksjoner skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser etter denne avtalen, er du selv ansvarlig for inntil 12 000 kroner. Skyldes tapet at du ved forsett eller svikaktig opptreden har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser etter avtalen, må du bære hele tapet.

Kundens ansvar kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 dersom Horde ikke oppfyller forsvarlige standarder for identifikasjon-, kontroll- og varligslingsrutiner, og den uautoriserte betalingstransaksjonen har sammenheng med dette.

6. Hordes ansvar ved betalingsoppdrag

Horde skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i appen.

Horde er ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger kunden ikke har godkjent, forutsatt at vilkårene i finansavtaleloven § 35 er oppfylt.

Horde er ansvarlig for tap som oppstår etter at vi har mottatt melding om, og bruk av appen er sperret. Dersom kunden ikke har hatt mulighet til å sperre appen på grunn av forhold hos Horde, vil Horde være ansvarlig for tap som har oppstått grunnet manglende sperring.

7. Kundekontroll

Horde har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundetiltak og foreta risikovurderinger ved etablering av nye kundeforhold og i løpet av kundeforholdet. Dette kan inkludere undersøkelser om deg og din bruk av appen. Hvis Horde krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av appen, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundetiltak, eller at tilfredsstillende kundetiltak ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Horde heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

8. Endringer

Disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring kan bli oppdaterte på senere tidspunkt etter hvert som vi lanserer nye funksjoner og tjenester. Ved større endringer vil du få beskjed om dette. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på www.horde.no.

9. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at avtalen inngås på elektronisk medium og at endringer i avtalen kan inngås på samme måte. Du aksepterer videre at Horde kan kommunisere direkte med deg i appen eller til det telefonnummer eller den e-postadresse du har oppgitt til Horde.

Basert på din aktivitet i Horde-appen og din finansielle data kan Horde sende deg økonomiske tips, anbefalinger og personaliserte råd i appen. Formålet med rådene er å gi deg en forbedret økonomistyring.

10. Tvisteløsning

Dersom du ønsker å sende oss en klage, kan du gjøre dette på support@horde.no.

Ved en eventuell tvist mellom deg som kunde og Horde, kan du bringe saken videre til Finansklagenemda dersom du ikke er fornøyd med vår håndtering av saken. Henvendelser til Finansklagenemda sendes via minsak.finkn.no.