Norsk forbruksgjeld øker

Norsk forbruksgjeld øker

Nordmenn sin forbruksgjeld øker
Forbruksgjelden vokste kraftig etter finanskrisen (2008) og frem til 2019 når Gjeldsregister ble lansert. Horde-appen ble lansert samme år og norske forbrukere fikk for første gang en enkel og samlet oversikt over sine forbrukslån og kredittkort. Siden 2019 har forbruksgjeld i Norge sunket med mer enn 25 MRD, nå stiger den igjen.

Fakta om norsk forbruksgjeld:

  • Sammenlignet med fjoråret, som var preget av Covid-tiltak, økte den ikke-forfalte «kredittkortgjelden» med hele 2,2 MRD (10,4% økning).
  • Siden juni i år, har den samlede rentebærende forbruksgjelden økt med 1,6 MRD (ca.1,2%).

Nytt år nye muligheter
Nesten halvparten av nyttårsforsettene for 2023 fokuserer på økonomi, viser en ny undersøkelse gjort av eToro. Nedbetaling av gjeld, oppbygging av bufferkonto og budsjettering er de vanligste økonomiske ambisjonene for neste år.

Full oversikt og bedre betingelser
Det er fullt mulig å ha gjeld og samtidig ha god økonomisk oversikt, så lenge gjelden håndteres ansvarlig og man har en plan for å betale den tilbake.
«Min Gjeld» hjelper deg med å holde oversikt.

Det er også viktig å være oppmerksom på eventuelle gjeldsproblemer i tide, slik at man kan søke råd og hjelp før situasjonen blir verre. En god løsning vil ofte være å refinansiere til bedre betingelser.
Les mer om refinansiering her.

4. januar 2023
Forfatter
Ole Pedersen

Ole Pedersen

Content Manager i Horde
Tilbake

450 000+ nedlastinger

Oppnå økonomisk frihet og kontroll.