Vilkår for #gjeldfrimedHorde 2024 - “Sommerkampanje”

Om konkurransen

Konkurransen “Sommerkampanje” (heretter “konkurransen”) arrangeres av Horde AS (org.nr. 921695322) i perioden 27. mai - 16. august 2024.

Ved å delta i konkurransen er du med i trekningen av én gjeldsnedbetaling på inntil 500.000 kroner.

Du kan øke dine vinnersjanser ved å verve venner*

Konkurransen verken administreres, støttes eller spores av Meta eller Google.

Krav for å delta

For å være kvalifisert til å delta i trekningene, må deltakeren oppfylle følgende kriterier:

  • Være registrert bruker hos Horde, og ha fast bosted i Norge.
  • Må ha søkt i kampanjeperioden, eller ha et aktivt lån innvilget via Horde. Det er tilstrekkelig at det er søkt, og deltakelse krever ikke aksept av lån.
  • Ha et aktivt samtykke hos Norsk Gjeldsinformasjon i Horde-appen.
  • Du får ekstra lodd i trekningen per verving til Horde i løpet av kampanjeperioden*

Dersom du allerede oppfyller kriteriene i punkt 2, allerede har fått innvilget et lån i kampanjeperioden, eller har et eksisterende lån via Horde, er du automatisk med i trekningen.

*Den/de du verver må ha lastet ned Horde-appen, registrert seg med vervekoden og fullført onboarding for at det kvalifiserer til et ekstra lodd i trekningen.

Vennligst merk at Horde fraråder å ta opp nye lån, eller refinansiere utelukkende for å delta i konkurransen. Hordes formål er å bistå folk med å få bedre kontroll og bedre vilkår på sine lån.

Du vil ikke få bekreftelse på at du er med i konkurransen før vi eventuelt kontakter deg som mulig vinner av inntil 500.000 kroner. Dersom du ikke ønsker å være en del av konkurransen, kan du melde dette til support@horde.no eller når vi eventuelt ringer deg. Deltakelse i trekningen er begrenset til én brukerkonto pr. person. Ansatte, og nær familie av ansatte i Horde kan ikke delta.

Premie

Premien av trekningen er én gjeldsnedbetaling på inntil 500.000 kroner på forbrukslån og eller kredittkort-gjeld som er synlig i Horde-appen. Premien med gjeldsnedbetaling er øremerket for dette formålet, og kan ikke overstige det faktiske lånebeløpet til vinneren.

Horde utbetaler premien til kreditor som har utstedt lånet, ikke til vinnerens egen bankkonto. Vinneren plikter å oppgi riktige opplysninger til Horde som er nødvendige for å gjennomføre utbetalingen.

Premien kan ikke byttes til kontanter eller lignende. Premien gjelder gjeldsnedbetaling og er personlig. Den kan ikke tildeles eller gis videre til andre enn vinneren. Premien utdeles så snart som mulig, og etter nærmere avtale med vinneren. Dersom vinneren har flere aktive lån via Horde, kan Horde beslutte hvilken del av vinnerens gjeld som skal innfris.

For å kunne motta premien vil vinneren måtte akseptere disse vilkårene.

Om trekningen

Det blir foretatt en tilfeldig trekning etter den 16. august og senest 19. august 2024 blant deltakerne som er kvalifisert etter vilkårene i pkt. 2. Det vil kun bli trukket 1 vinner. Horde bestemmer hvordan trekningen blir foretatt.

Dersom Horde etter fem dager ikke har fått kontakt med vinneren, kan premien bortfalle og eventuelt ny vinner trekkes.

Kommunikasjon

Vinneren kontaktes på oppgitt kontaktinformasjon (telefon og/eller e-post registrert i appen).

Avbrudd, endring og diskvalifisering

Horde forbeholder seg retten til å endre eller avslutte trekningen, inkludert disse vilkårene og premiestrukturen, når som helst og etter eget skjønn.

Horde kan diskvalifisere personer som deltar på uærlig vis eller på noen måte i strid med disse vilkårene, for eksempel ved forsøk på å manipulere kampanjen, appen, oppretting av flere profiler eller lignende, samt utelate premiering dersom deltakere etter Horde sin vurdering ikke er kvalifisert.

Personvern

Horde har et kundeforhold med alle som deltar i konkurransen. Formålet med behandling av personopplysninger i forbindelse med konkurransen, inkludert opplysninger hentet fra gjeldsregisteret, er å administrere konkurransen, markedsføre konkurransen, og å trekke samt kontakte vinner av konkurransen.

Vinneren vil bli oppgitt med fornavn og generelle opplysninger som bosted og alder i Horde sine kanaler og på nettsiden. Utover dette, kan vinneren velge å være anonym.

Samtykket til deling av gjeldsdata med Horde har en varighet på 12 måneder og kan når som helst trekkes tilbake både i appen og ved å logge inn på www.norskgjeld.no. Merk at det uten et aktivt samtykke ikke er mulig å delta i trekningen.

Skatt

Vinneren er selv ansvarlig for å håndtere de skattemessige konsekvensene premien gir.

Kundeservice

For spørsmål om kampanjen, disse vilkårene eller andre henvendelser, vennligst kontakt kundeservice på support@horde.no eller 55 90 29 00 (08:00-18:00)

Bli sjef i egen økonomi

Få ukentlige nyhetsbrev om økonomi og Horde-kampanjer. Meld deg av når som helst. Se vårpersonvernerklæring.

Kontakt

Horde AS

Org. nr 921 695 322

Lars Hilles Gate 20A

5008 Bergen

support@horde.no
Søk refinansiering

Renteeksempel forbrukslån: 140 000 kr over 5 år, effektiv rente 13,29 %, kostnad 49 168 kr, totalt 189 168 kr

Horde har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet og er medlem av Finans Norge.