Hvem tar strømregningen?

Hvem tar strømregningen?

Du har garantert hørt dem, selskaper og fagforeninger som roper høylytt om økte strømutgifter og faren for å gå under. Paradoksalt nok, mener SSB at dette i realiteten er et lite problem for de fleste bransjer. For det lokale bybildet, er det viktig at du som verdsetter de lokale aktørene, også benytter deg av dem. Du bestemmer hvor du bruker penger.


De økte utgiftene for selskapene er minimale, og ifølge SSB kan majoriteten av selskapene velte kostnadene over på sine kunder. Men hvem er da disse kundene som får økte priser, og er det virkelig så enkelt?

Strømstøtten til bedrifter oppsummert:

  • Regjeringen setter av totalt 3 milliarder kroner i støtte
  • Bedrifter der strømutgifter tar tre prosent eller mer av omsetningen kan få dekket inntil 25 % av strømprisen over 70 øre/kWh i oktober, november, desember
  • Bedrifter som investerer i enøk-tiltak kan få dekket inntil 45 % av utgifter over 70 øre/kWh
  • Bedrifter som investerer i enøk-tiltak kan få dekket 50 % av investeringen
  • Hver bedrift kan maks få 3,5 millioner kroner i støtte
  • Endringer i skattereglene for å forbedre tilgang til fastprisavtaler
  • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i banklån til bedrifter med akutt likviditetsmangel som følge av økte strømutgifter

Den nye ordningen dekker altså 25 prosent av strømkostnadene over 70 øre til noen bedrifter. For mange bransjer er dette sikkert ypperlig. Derimot er det enkelte bransjer som fortsatt vil kjenne på strøm-smerten, og hvor det ikke er like lett å overføre den økte kostnaden på sine kunder. Hotell- og restaurantnæringen jobber seg fortsatt gjennom pandemi-kneiken, og står nå i sterk kuling med full storm i horisonten. De økte prisene, kombinert med befolkningens svekkede kjøpekraft, vil unektelig bety kroken på døren for mange i denne næringen.

Så hva kan du ta stilling til i tiden fremover?


Dersom du verdsetter lokalrestauranten, den frittstående hjørnekafeen, eller fiskebutikken i sidegaten – bruk dem i tiden som kommer. Disse lokale bedriftene har til nå overlevd det stadig økende presset fra store internasjonale kjeder, og vil neppe overleve en betydelig nedgang i omsetning. Din prioritering av hvor du bruker dine penger vil ha en direkte påvirkning på hvilke aktører som overlever den kommende tiden. For det lokale bybildet, er det derfor viktig at du som verdsetter de lokale aktørene, også benytter deg av dem. På lengre sikt vil effekten av deres nedgang medføre en redusert variasjon blant byens tilbud. Det er de lokale, gode aktørene som du elsker, som gjør ditt nærmiljø ekstra attraktivt. Først og fremst avhenger det av hva du gjør, ikke Jonas Gahr Støre.

Husk at vi har vår egen podkast, Økonomiamatørene!

19. september 2022
Forfatter
Ingeborg Bern

Ingeborg Bern

Content Manager
Tilbake

450 000+ nedlastinger

Oppnå økonomisk frihet og kontroll.