Vilkår for julekalenderen 2023 - “Gjeldfri til jul”

1. Om julekalenderen

Julekalenderen «Gjeldfri til jul» (heretter «kalenderen») arrangeres av Horde AS (org.nr. 921695322) i perioden 1. desember – 22. desember 2023. Hver ukedag i perioden trekkes en heldig vinner.

Kalenderen verken administreres, støttes eller sponses av Meta eller Google.

2. Krav for å delta

For å delta i trekningene, må deltakeren:

  • Være minst 18 år, registrert bruker hos Horde og bosatt i Norge.

  • Ha kredittkort- eller forbruksgjeld som er koblet til Horde-appen eller fått utbetalt refinansiering med sikkerhet i bolig via Horde (annen gjeld og gjeld som ikke fremgår av gjeldsregisteret, kvalifiserer ikke).

  • For hovedpremien den 22. desember, må deltaker ha søkt refinansiering via Horde eller fått utbetalt refinansiering med sikkerhet i bolig via Horde senest dagen før trekning (søknad om nytt lån via Horde kvalifiserer ikke for verken daglige premier eller hovedpremien).

  • Akseptere disse vilkårene ved påmelding i appen, og Horde sine brukervilkår og personvernerklæring for øvrig.

Vinnersjansene økes ved å svare riktig på quiz i Horde-appen.

Deltakelse i kalenderen er begrenset til én brukerkonto pr. person. Ansatte i Horde kan ikke delta.

3. Premier

Bak lukene gjemmer det seg Horde Rewards-poeng, premier levert av utvalgte samarbeidspartnere og beløp mellom 5.000-100.000 kroner øremerket for nedbetaling av gjeld.

Hovedpremien den 22. desember er én gjeldsnedbetaling inntil 500.000 kroner.

Horde kontrollerer daglig om påmeldte deltakere er kvalifisert for trekningen, inkludert ved å sjekke utestående gjeld i gjeldsregisteret ved midnatt dagen før.

Premier med gjeldsnedbetaling er øremerket for dette formålet, og kan derfor ikke overstige din faktiske forbruksgjeld slik den fremgår av gjeldsregisteret.

Horde utbetaler premien til kreditor som har utstedt lånet, ikke til vinners egen bankkonto. Vinner plikter å oppgi riktige opplysninger til Horde som er nødvendige for å gjennomføre utbetalingen.

Ingen premier kan byttes til kontanter eller lignende. Premier med gjeldsnedbetaling er personlig og kan ikke tildeles eller gis videre til andre enn vinneren.

Premier utdeles så snart som mulig, og senest innen en uke etter trekningen. Dersom vinner har flere kreditorer, kan Horde beslutte hvilken gjeld som skal innfris.

Vinner er selv ansvarlig for å rapportere eventuell gevinst til skattemyndighetene.

For pengepremier av verdi over 15.000 kroner, plikter vinner å signere en skriftlig avtale med Horde dersom vi finner det nødvendig for at utbetaling kan skje.

Dersom Horde etter fem dager ikke har fått kontakt med vinneren, kan premien bortfalle og eventuelt ny vinner trekkes.

Merk at premier levert av tredjeparter kan ha egne vilkår og betingelser satt av tredjeparten.

4. Livetrekning, podkast og helg

Kalenderen trekkes hver ukedag kl. 12:00. I ukedagene gjøres trekningen av personer på Hordekontoret i forbindelse med livesending og i podkasten Økonomiamatørene. I helgene kåres vinnere basert på #gjeldfrimedHorde innhold delt i sosiale medier.

Mandag-fredag kontakter vi vinneren på telefon i forkant av livesending, som får mulighet til å selv velge gave under treet. Alternativt velges gave av dagens hjelper.

Trekning i ukedagene gjøres tilfeldig blant kvalifiserte deltakere.

5. Kommunikasjon

Ved å delta, aksepterer du å bli jevnlig kontaktet i perioden med innhold om kalenderen, og for administrasjon av premieutdeling fra Horde eller tredjepart.

Vinnere kontaktes på oppgitt kontaktinformasjon (telefon og/eller e-post registrert i appen).

6. Avbrudd, endring og diskvalifisering

Horde forbeholder seg retten til å endre eller avslutte julekalenderen, inkludert disse vilkårene og premiestrukturen, når som helst og etter eget skjønn.

Tekniske problemer eller andre forhold som måtte påvirke deltakers mulighet til å melde seg på, svare på quiz eller lignende, håndteres av Horde etter eget skjønn.

Horde kan diskvalifisere personer som deltar på uærlig vis eller på noen måte i strid med disse vilkårene, for eksempel ved forsøk på å manipulere kampanjen, appen, oppretting av flere profiler eller lignende, samt utelate premiering dersom deltakere etter Horde sin vurdering ikke er kvalifisert.

7. Personvern

Deltakere aksepterer ved påmelding at Horde behandler personopplysninger, inkludert opplysninger hentet fra gjeldsregisteret, for å administrere konkurransen, kontakte vinnere og markedsføring av kalenderen.

Vinnere blir oppgitt med fornavn og generelle opplysninger som bosted og alder under livesendinger, på nettsiden og i Horde sine kanaler.

Samtykket til deling av gjeldsdata med Horde har en varighet på 12 måneder og kan når som helst trekkes tilbake både i appen og ved å logge inn på www.norskgjeld.no. Merk at det uten et aktivt samtykke ikke er mulig å delta i trekningene.

Ved å delta, aksepterer vinner at Horde deler relevante opplysninger med samarbeidspartner som har bidratt med premie, slik at denne kan kontakte vinner direkte for videre håndtering.

8. Kundeservice

For spørsmål om kalenderen, disse vilkårene eller andre henvendelser, vennligst kontakt kundeservice på support@horde.no eller 55 90 29 00 (08:00-18:00).