Vilkår for å delta i “Hordejakten”.

Vilkårene er ment å sikre en trygg og rettferdig opplevelse for alle Horde-brukere som ønsker å delta. Les dem nøye. Deltakelse i konkurransen innebærer aksept av konkurransevilkårene.

Om konkurransen

"Hordejakten – Jakten på gjeldfrihet" (heretter "konkurransen") er organisert av Horde AS (org.nr. 921695322). Konkurransen starter den 29. april 2024 og vil fortsette frem til en vinner er kåret, med mindre Horde AS (“Horde”) velger å avbryte konkurransen.

Formålet med konkurransen er å rette søkelyset på problematikken rundt forbruksgjeld i Norge, og å fremme Horde og Horde Plus som nyttige verktøy for å oppnå bedre oversikt og potensielle besparelser i økonomien.

Horde har plassert en boks med en pengepremie på totalt 1 093 072 kroner, et beløp som tilsvarer antallet personer med rentebærende gjeld i Norge ved utgangen av mars 2024. Boksen er skjult et sted i Norge.

For å vinne må du:

 • Ha registrert bruker i Horde-appen, være over 18 år og bosatt i Norge.

 • Fysisk finne boksen ved hjelp av hint gitt av Horde via Horde-appen og i andre kanaler.

 • Klare å låse opp begge hengelåsene ved hjelp av kodene som er gitt som hint i Horde-appen.

 • Følge instruksjonene du finner i gullkonvolutten i kassen.

 • Overholde konkurransevilkårene.

Sikkerhet og ansvar

 • Deltakere forplikter seg til å unngå enhver form for ulovlig aktivitet under konkurransen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, angrep mot Horde sine tekniske systemer, trusler, skade eller vold mot andre deltakere, seg selv, tredjeparter, miljøet eller Horde sine ansatte. Deltakerne forventes å respektere naturen, allmennheten og omgivelsene rundt seg.

 • Boksen kan kun åpnes ved hjelp av koder som er gitt som hint i konkurransen. Ethvert forsøk på å bryte opp, ødelegge eller fjerne boksen uten Horde sin godkjennelse er strengt forbudt, og vil bli ansett som brudd på konkurransevilkårene.

 • Boksen inneholder ikke fysiske kontanter.

 • Deltakelse i konkurransen skjer på eget ansvar og risiko. Horde kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, tap eller hendelser som kan oppstå i forbindelse med deltakelsen. Ved å delta i konkurransen, fraskriver deltakerne seg retten til å saksøke Horde for eventuelle skader, tap eller hendelser som kan oppstå i forbindelse med deltakelsen.

Videoopptak og markedsføring

Boksen blir videoovervåket på stedet, og strømmes direkte på nettsiden horde.no/gjeldfri/hordejakten. Horde forbeholder seg retten til å benytte bilder, video og annet produsert innhold i forbindelse med konkurransen til markedsføringsformål under og etter kampanjen. Dette inkluderer opptak fra stedet.

Konkurransens varighet

 • Konkurransen starter 29. april 2024. Inntil konkurransen er offisielt avsluttet, forblir premiepengene Horde sin eiendom.

 • Det er kun Horde som kan avgjøre og bekrefte hvem som er vinneren av konkurransen. Dersom flere deltakere som ikke samarbeider finner boksen samtidig, bestemmer Horde fordelingen av premien.

 • Horde tar forbehold om at det kan oppstå tekniske problemer, feil, skader eller andre uforutsette hendelser som kan medføre endringer i konkurransen eller disse vilkårene, eller som kan føre til at konkurransen avbrytes.

 • Horde forbeholder seg retten til, av ulike årsaker, å avslutte eller avbryte konkurransen når som helst og etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til sikkerhetshensyn, lovbrudd eller andre uforutsette hendelser, selv om en vinner ikke er kåret.

Premie

Premien er på totalt 1 093 072 kroner, et beløp som tilsvarer antallet personer med rentebærende forbruksgjeld i Norge ved utgangen av mars 2024. Premien blir utdelt så snart som mulig via bankoverføring, etter nærmere avtale med vinneren(e). For å kunne motta premien, må vinneren(e) akseptere disse vilkårene og signere en avtale for utbetaling. Dersom vinneren(e) ikke aksepterer vilkårene og signerer avtalen, vil premien bortfalle.

Skatt

Som vinner er du selv ansvarlig for å rapportere pengepremien til skattemyndighetene.

Avbrudd, endring og diskvalifisering

 • Horde forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere etter eget skjønn. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, deltakere som har forhåndskunnskap om boksens lokasjon, bryter disse vilkårene, opptrer uærlig eller usportslig, eller forsøker å svindle, stjele eller jukse.

 • Ansatte i Horde og deres nærstående (for eksempel ektefelle, samboer, foreldre, søsken eller barn) er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen.

 • I tillegg til diskvalifikasjon, kan brudd på konkurransevilkårene medføre tap av retten til premien og potensielle rettslige konsekvenser. Ulovlig aktivitet i forbindelse med kampanjen vil bli rapportert til politiet.

Personopplysninger

Horde er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med konkurransen, inkludert opplysninger om vinner(e) og opptak fra stedet.

Horde står alene som arrangør av konkurransen, og konkurransen verken administreres, støttes eller sponses av noen tredjeparter, inkludert Facebook, Instagram og Google.