Konkurransevilkår

1. Om konkurransen

Konkurransen #gjeldfrimedHorde arrangeres av Horde AS (heretter «Horde», org.nr. 921 695 322) i perioden 1 – 31 januar 2024.

Konkurransen verken administreres, støttes eller sponses av noen tredjeparter, inkludert Meta, Google og Tik Tok.

2. Krav for å delta

For å delta i konkurransen, må deltakeren:

  • Være minst 18 år, registrert bruker hos Horde og bosatt i Norge

  • Verve tre venner til Horde i løpet av kampanjeperioden*

  • Din deltakelse anses som aksept av disse vilkårene, og Horde sine brukervilkår og personvernerklæring for øvrig.

* En kvalifisert verving betyr at den som verves har lastet ned Horde-appen, registrert seg med vervekoden og fullført onboarding.

Deltakelse i konkurransen er begrenset til én brukerkonto pr. person.

Ansatte i Horde og deres nærstående (for eksempel ektefelle, samboer, foreldre, søsken eller barn) kan ikke delta i konkurransen.

3. Premie og kåring av vinner

Vinneren av konkurransen får en nedbetalt bil av Horde. Bilmerke og modell vil bli offentliggjort i løpet av kampanjen.

Bilen er foliert med Horde-reklame. Ved aksept av premien, forplikter vinner seg til å beholde folieringen i minimum ett år regnet fra overleveringstidspunktet.

Horde vil sørge for at bilen registreres på vinner, inkludert dekke kostnaden for omregistrering, etter at konkurransen er avsluttet. Inntil en vinner er kåret og bilen er overlevert, forblir den Horde AS sin eiendom.

Etter overleveringstidspunktet, er bilen vinner sin eiendom, med de rettigheter og plikter det medfører. Horde har ikke lenger noe form for ansvar for bilen eller den videre bruken av den.

Vinner er selv ansvarlig for alle fremtidige kostnader knyttet til bilen, inkludert, men ikke begrenset til, forsikring, vedlikehold, lading, årsavgift og eventuelle andre kostnader tilknyttet eierskapet, fra det tidspunktet bilen er overlevert.

Horde trekker en vinner blant kvalifiserte deltakere og kontakter vinner på oppgitt kontaktinformasjon. Dersom Horde ikke får kontakt med vinneren, vil en ny vinner velges og retten til premien bortfalle.

Premien kan ikke byttes til penger eller andre ytelser.

4. Overlevering

Horde vil, innenfor rimelighetens grenser, sørge for at bilen fraktes til vinners adresse for overlevering. Levering er begrenset til adresser i Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Bilen er ny, men vil bli kjørt av Horde i kampanjeperioden (blant annet i forbindelse med overlevering), og vil derfor være registrert med en viss kjørelengde ved overlevering.

Nærmere detaljer om overlevering av bilen avtales direkte med vinner etter at konkurransen er avsluttet.

5. Ansvarsfraskrivelse

Horde AS er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller kostnader som måtte oppstå etter at bilen er overlevert til vinneren. Vinner står etter tidspunktet for overlevering fritt til å selge eller gi bort bilen om ønskelig.

Vinner av bilen er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt på verdien og rapportere dette til myndighetene.

6. Personvern

Ved å delta i konkurransen, aksepterer du at Horde behandler personopplysninger for å kontakte vinneren, samt administrere og markedsføre konkurransen.

Du bekrefter samtidig at personer du verver er informert om konkurransen og at deres personopplysninger vil bli behandlet i den forbindelse.

Ved å delta, aksepterer du videre at Horde kan offentliggjøre vinnerens navn, alder og omtrentlige lokasjon, samt vederlagsfritt bruke bilder, lyd, filmopptak og annet produsert innhold i forbindelse med kampanjen, inkludert fra vinnerøyeblikket, for markedsføringsformål.

7. Endring, avbrudd og diskvalifisering

Horde forbeholder seg retten til å endre eller avbryte konkurransen, inkludert disse vilkårene og premien, når som helst og etter eget skjønn.

Horde har rett til å diskvalifisere deltakere etter eget skjønn. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, personer som deltar på uærlig vis eller på noen måte i strid med disse vilkårene, for eksempel ved forsøk på å manipulere kampanjen, appen, opprette flere profiler, juks eller lignende. Diskvalifikasjon medfører også tap av retten til å motta premien.

8. Spørsmål eller andre henvendelser

For spørsmål om konkurransen, disse vilkårene eller andre henvendelser, vennligst kontakt kundeservice på support@horde.no eller 55 90 29 00 (08:00-18:00).