Vilkår for #gjeldfrimedHorde 2024 - “Ekstratrekning - Gjeldfri til 17. mai!”

1. Om konkurransen

Konkurransen “Ekstratrekning - Gjeldfri til 17. mai!” (heretter “konkurransen”) arrangeres av Horde AS (org.nr. 921695322) i perioden 01. mars - 16. mai 2024.

Ved å delta i konkurransen er du med i trekningen av én gjeldsnedbetaling på inntil 250.000 kroner.

Konkurransen verken administreres, støttes eller spores av Meta eller Google.

2. Krav for å delta

For å være kvalifisert til å delta i trekningene, må deltakeren oppfylle følgende kriterier:

  • Være registrert bruker hos Horde, og ha fast bosted i Norge.

  • Må ha søkt i kampanjeperioden, eller ha et aktivt lån innvilget via Horde. Det er tilstrekkelig at det er søkt, og deltakelse krever ikke aksept av lån.

  • Ha et aktivt samtykke hos Norsk Gjeldsinformasjon i Horde-appen.

Dersom du allerede oppfyller kriteriene i punkt 2, allerede har fått innvilget et lån i kampanjeperioden, eller har et eksisterende lån via Horde, er du automatisk med i trekningen.

Vennligst merk at Horde fraråder å ta opp nye lån, eller refinansiere utelukkende for å delta i konkurransen. Horde sitt formål er å bistå folk med å få bedre kontroll og bedre vilkår på sine lån.

Du vil ikke få bekreftelse på at du er med i konkurransen før vi eventuelt kontakter deg som potensiell vinner av inntil 250.000 kroner. Dersom du ikke ønsker å være en del av konkurransen, kan du melde dette til support@horde.no eller når vi eventuelt ringer deg. Deltakelse i trekningen er begrenset til én brukerkonto pr. person. Ansatte, og nær familie av ansatte i Horde kan ikke delta.

3. Premier

Premien av trekningen er én gjeldsnedbetaling på inntil 250.000 kroner på forbrukslån og eller kredittkort-gjeld som er synlig i Horde-appen. Premien med gjeldsnedbetaling er øremerket for dette formålet, og kan ikke overstige det faktiske lånebeløpet til vinneren.

Horde utbetaler premien til kreditor som har utstedt lånet, ikke til vinnerens egen bankkonto. Vinneren plikter å oppgi riktige opplysninger til Horde som er nødvendige for å gjennomføre utbetalingen.

Ingen premier kan byttes til kontanter eller lignende. Premier med gjeldsnedbetaling er personlig og kan ikke tildeles eller gis videre til andre enn vinneren. Premier utdeles så snart som mulig, og etter nærmere avtale med vinneren. Dersom vinneren har flere aktive lån via Horde, kan Horde beslutte hvilken del av vinnerens gjeld som skal innfris.

For å kunne motta premien vil vinneren måtte akseptere disse vilkårene.

4. Om trekningen

Det blir foretatt en tilfeldig trekning etter den 16. mai og senest 22. mai 2024 blant deltakerne som er kvalifisert etter vilkårene i pkt. 2. Det vil kun bli trukket 1 vinner. Horde bestemmer hvordan trekningen blir foretatt.

Dersom Horde etter fem dager ikke har fått kontakt med vinneren, kan premien bortfalle og eventuelt ny vinner trekkes.

5. Kommunikasjon

Vinneren kontaktes på oppgitt kontaktinformasjon (telefon og/eller e-post registrert i appen).

6. Avbrudd, endring og diskvalifisering

Horde forbeholder seg retten til å endre eller avslutte trekningen, inkludert disse vilkårene og premiestrukturen, når som helst og etter eget skjønn.

Horde kan diskvalifisere personer som deltar på uærlig vis eller på noen måte i strid med disse vilkårene, for eksempel ved forsøk på å manipulere kampanjen, appen, oppretting av flere profiler eller lignende, samt utelate premiering dersom deltakere etter Horde sin vurdering ikke er kvalifisert.

7. Personvern

Horde har et kundeforhold med alle som deltar og behandler personopplysninger, inkludert opplysninger hentet fra gjeldsregisteret, for å administrere konkurransen, kontakte vinnere og markedsføring av konkurransen.

Vinneren vil bli oppgitt med fornavn og generelle opplysninger som bosted og alder i Horde sine kanaler og på nettsiden. Utover dette, kan vinneren velge å være anonym.

Samtykket til deling av gjeldsdata med Horde har en varighet på 12 måneder og kan når som helst trekkes tilbake både i appen og ved å logge inn på www.norskgjeld.no. Merk at det uten et aktivt samtykke ikke er mulig å delta i trekningen.

8. Skatt

Vinneren er selv ansvarlig for å håndtere de skattemessige konsekvensene premien gir.

9. Kundeservice

For spørsmål om kampanjen, disse vilkårene eller andre henvendelser, vennligst kontakt kundeservice på support@horde.no eller 55 90 29 00 (08:00-18:00).