Menu
Abonner på nyhetsbrev
Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen © 2022 Horde AS. All rights reserved.
Menu

Spørsmål og svar

Kategorier
Mitt forbruk
Omstartslån
forbrukslån
Vennelån
Min gjeld
App
Mine Penger
Mitt forbruk
Hvilke forbruk kan jeg sammenligne?
Du kan sammenligne følgende forbruk: Mobil Internett Underholdning Forsikring Dagligvarer Strøm Lønn
Kan jeg tilbakestille "Mitt forbruk"?
Du kan begynne på nytt ved å trykke "Tilbakestill mitt forbruk" nederst på siden.
Jeg bruker kredittkort for å betale faste utgifter. Kan jeg legge til mitt kredittkort?
Ja, i noen tilfeller er dette mulig. Det er litt varierende hvilke banker som tillater dette. Vi håper det blir mulig å legge til alle kredittkort i fremtiden.
Hvorfor må jeg legge til mine kontoer for å kategorisere mitt forbruk?
Ved å analysere transaksjonene dine kan vi anta hvor mye du bruker, og du vil se resultatet i en samlet oversikt. Dette forutsetter at du har gitt Horde tilgang til en eller flere kontoer som du vanligvis benytter for slike utgifter.
Kan jeg legge til egne kategorier?
Nei. Tjenesten er løpende under utvikling og vil omfatte ytterligere kategorier og funksjoner i senere versjoner.
Informasjonen stemmer ikke i en kategori
Du kan enkelt oppdatere informasjonen ved å trykke "Rediger" og siden "Endre valgte betalinger".
Kan noen andre se mitt forbruk?
Prosessen er helt anonym, brukere kan ikke se hverandres informasjon.
Denne informasjonen finner jeg i nettbanken
Enkelte banker kan i dag kategorisere kundenes utgiftsposter, men det er vanskelig å forstå om en utgift er for høy uten et relevant sammenligningsgrunnlag. Samtidig har folk flere bankforhold, noe som gir et fragmentert bilde. Disse problemene løser appen som virker på tvers av alle norske banker.
Hvordan kan jeg spare penger?
Vi har fremforhandlet gode avtaler som våre brukere kan inngå for å få ned utgiftene på de områdene de betaler for mye på. Det er helt frivillig å benytte seg av disse.
Omstartslån
Hva er et omstartslån?
Et omstartslån er når du samler boliglån, forbrukslån, inkassosaker, faktura og lignende i et felles lån. Banken krever pant/sikkerhet for lånet, og du kan få innvilget lån selv om du har betalingsanmerkning.
Hvem kan søke om omstartslån?
Alle som eier en bolig eller annen eiendom som banken kan ta pant i kan søke om omstartslån. Du kan låne opptil 85% av boligens verdi og ikke mer enn 5 ganger inntekten din. Du må også ha dokumenterbar inntekt.
Hva er lån med pant/sikkerhet i bolig?
Et lån med sikkerhet eller pant betyr at du stiller en bolig eller eiendom som sikkerhet når du tar opp lånet. Klarer du ikke å betjene lånet har banken rett til å kreve tvangssalg av boligen din. Derfor er det viktig å aldri låne mer enn du vet du kan betale tilbake – selv med sikkerhet.
Hvorfor velge et lån med pant/sikkerhet i bolig?
Et omstartslån gir deg flere fordeler, eksempelvis lavere rente, høyere lånesum og lengre nedbetalingstid. Dersom du stiller med fast eiendom som sikkerhet, får banken en god garanti dersom du av en eller annen grunn ikke kan betjene lånet.
Hva koster et lån med sikkerhet i bolig?
Rentene og gebyrene er individuell, men som oftest er gebyret et sted mellom 2% - 4% av lånesummen.
Hvordan søker jeg omstartslån?
Du kan søke omstartslån direkte i Horde-appen.
Hvor mye kan jeg låne?
Det vanligste er at du kan låne opptil 85% av boligens verdi og ikke mer enn 5 ganger inntekten din. Du må også ha dokumenterbar inntekt.
Kan jeg betale ned omstartslånet raskere?
Ja, du kan innfri deler eller hele lånet i sin helhet før løpetidens slutt.
Hvor lang tid tar det før jeg blir kontaktet angående min søknad?
Du kan regne med å bli kontaktet innen 1-5 virkedager etter at søknaden er mottatt.
Hvordan får jeg svar på lånesøknaden min?
En saksbehandler fra banken vil ta kontakt med deg pr telefon og gi deg tilbakemelding på utfallet av søknaden.
Hvor lang tid tar det før lånet utbetales?
Det tar normalt 1-3 virkedager etter at lånedokumentene er signert.
Må jeg innfri mine øvrige lån selv?
Dersom du har søkt om refinansiering vil banken innfri de lånene, kredittkortene og andre utestående krav som gjelder.
Hvorfor får jeg avslag på lånesøknaden min?
Det kan være forskjellige årsaker til at du får avslag på en lånesøknad. I hovedsak betyr et avslag at ett eller flere av kriteriene for å søke, ikke er oppfylt. Du har rett på innsikt i hvorfor bankene har avslått din lånesøknad, kontakt banken direkte for mer informasjon.
Kan jeg ha medlåntaker?
Vi anbefaler alltid å ha med medlåntaker. Eier du boligen sammen med noen er de nødt til å være medlåntaker.
Hvem kan være medlåntaker?
Utenom samboer/ektefelle vil bankene ofte godta nær familie, eksempelvis foreldre eller søsken. En medlåntaker er en person som er medansvarlig for lånet. Medlåntakeren er ansvarlig for å betjene lånet sammen med hovedlåntakeren helt til det er nedbetalt.
Hva er forskjellen på medlåntaker og kausjonist?
Medlåntaker er like ansvarlig for lånet som hovedlåntaker mens en kausjonist først er ansvarlig for lånet dersom det misligholdes av hovedlåntaker.
Jeg gjorde en feil i søknaden, hva gjør jeg?
Hvis søknaden allerede er sendt inn anbefaler vi deg til å kontakte banken direkte slik at de kan foreta endringen(e) direkte i den originale søknaden.
Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om min lånesøknad eller mitt lån?
Har du fått lånetilbud/lån fra en bank må du henvende deg til banken direkte. Gjelder det utfylling av lånesøknad kan du henvende deg til Horde, enten via e-post eller telefon.
Jeg får opp en feilmelding når jeg skal sende søknaden, hva gjør jeg?
Send en e-post til support@horde.no hvor du forklarer problemet. Legg gjerne ved skjermbilder av eventuelle feilmeldinger. Vi svarer deg så fort vi kan. Du kan også ringe oss på 55 90 29 00, hverdager kl 08:00-18:00.
forbrukslån
Hva er et forbrukslån?
Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Banken tar ikke pant i noen av eiendelene dine. Et lån uten sikkerhet er mest brukt når man har behov for kortsiktig finansiering, og man ikke har eiendeler som man kan stille som sikkerhet. Usikrede lån er ofte både raskere og enklere å få enn sikrede lån, blant annet fordi det ikke kreves noen tinglysing.
Hvem kan søke om forbrukslån?
Det er noen minstekrav du må oppfylle for å få lånesøknaden godkjent. Du må: * Ha fylt 20 år * Være norsk statsborger * Ha en form for inntekt * Ikke ha pågående inkassosaker * Ikke ha noen betalingsanmerkninger
Hva er et lån uten sikkerhet?
Et lån uten sikkerhet er et lån hvor du ikke trenger å stille eiendeler som sikkerhet, eksempelvis bolig, båt eller bil. Den totale lånekostnaden bestemmes av nominell rente, gebyrer og nedbetalingstiden. Effektiv rente viser alle kostnadene ved lånet.
Hvordan søker jeg forbrukslån eller refinansiering?
Du søker direkte i appen ved å trykke på “Søk refinansiering/nytt lån”. Dersom du ikke har brukt Horde-appen tidligere må du først hente din gjeldsinformasjon.
Hvorfor bør jeg refinansiere?
Ved å refinansiere gjeld vil du kunne samle flere, ofte dyre lån, inn i et lån. Dette vil gi deg bedre betingelser og mer oversiktlig økonomi. Har man mulighet til å refinansiere inn i et boliglån, er det ofte det beste, men det er ikke alltid mulig eller ønskelig.
Hvor mye kan jeg låne?
Det er hovedsakelig din privatøkonomi som bestemmer hvor mye du kan låne. Våre samarbeidsbanker vil gjøre en helhetsvurdering ut ifra opplysningene du har oppgitt og kredittopplysningene som innhentes.
Kan jeg betale ned forbrukslånet raskere?
Du kan innfri deler eller hele lånet i sin helhet før løpetidens slutt. Det er helt kostnadsfritt og noe du styrer selv.
Kan lånet utbetales til noen andre enn meg?
Lånet utbetales kun til deg. Bankkontonummeret du oppgir i din søknad må tilhøre deg. Dersom du har opplyst i din søknad at du skal benytte lånebeløpet til refinansiering av andre lån vil banken som har innvilget lånet til deg utbetale til dine aktuelle kreditorer.
Hvilken rente vil jeg få på lånet mitt?
Når du søker lån hos oss, samler vi tilbud fra flere ulike banker, og tilbyr det beste tilbudet med lavest rente i appen. Hver enkel bank gjør en helhetsvurdering på bakgrunn av opplysningene du har oppgitt og kredittopplysningene som er innhentet. Renten starter på 7,52%.
Hvordan får jeg svar på lånesøknaden min?
Du får ditt lånetilbud presentert i Horde-appen.
Hvor lang tid tar det før lånet utbetales?
Det tar normalt 0-3 virkedager etter at lånedokumentene er signert.
Må jeg innfri mine øvrige lån selv?
Dersom du har søkt om refinansiering vil banken innfri de lånene og kredittkortene det gjelder.
Kan jeg angre på et lån uten sikkerhet?
Ja, det er 14. dagers angrerett på alle kredittavtaler i Norge, noe som inkluderer forbrukslån, kredittkort og andre typer av lån uten sikkerhet.
Hva er medlåntaker?
En medlåntaker er en annen person som stilles like ansvarlig som hovedsøker for at lånet betjenes. Det foreligger ingen offentlige reguleringer for hvem som kan være medlåntaker. Individuelle institusjoner stiller individuelle krav. Ofte familie eller nære venner.
Kan jeg ha medlåntaker?
Dersom du har noen som ønsker å stille som medlåntaker, er det mulig. I de fleste tilfeller er det foreldre eller en partner, men det kan også være noen andre som ønsker å stille for deg. Det viktige er at begge parter tenker nøye gjennom dette, og at begge ønsker å inngå en slik forpliktelse.
Hva er forskjell på medlåntaker og kausjonist?
Medlåntaker er like ansvarlig for lånet som hovedlåntaker, mens en kausjonist først er ansvarlig for lånet hvis det misligholdes av hovedlåntaker.
Hvor mange ganger kan jeg søke om forbrukslån eller refinansiering?
Det en begrensning på to søknader per måned når du søker gjennom Horde-appen.
Jeg har fått avslag på min søknad, når kan jeg søke på nytt?
Dersom du har fått avslag kan du søke på nytt etter 30 dager. Om det foreligger fundamentale endringer i din økonomiske situasjon kan du kontakte bankene og gi dem informasjon om dette. De kan da evaluere din søknad på nytt.
Jeg gjorde en feil i søknaden, hva gjør jeg?
Hvis søknaden allerede er sendt inn anbefaler vi deg til å kontakte banken direkte slik at de kan foreta endringen(e) direkte i den originale søknaden.
Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om min lånesøknad eller mitt lån?
Har du fått lånetilbud/lån fra en bank må du henvende deg til banken direkte. Gjelder det utfylling av lånesøknad kan du henvende deg til Horde, enten via e-post eller telefon.
Jeg ønsker å trekke min søknad, hvordan gjør jeg det?
Etter at din søknad er sendt vil våre samarbeidsbanker starte saksbehandlingen omgående. Dersom du ønsker å avbryte eller trekke din søknad må derfor bankene kontaktes. Hvis du får et tilbud du ikke lenger ønsker, kan du enkelt avslå denne i appen.
Jeg får opp en feilmelding når jeg skal sende søknaden, hva gjør jeg?
Send en e-post til support@horde.no hvor du forklarer problemet. Legg gjerne ved skjermbilder av eventuelle feilmeldinger. Vi svarer deg så fort vi kan. Du kan også ringe oss på 55 90 29 00, hverdager kl 08:00-18:00.
Jeg ønsker å justere lånebeløpet i tilbudet, hvordan gjør jeg det?
Hvis din søknad er sendt til bankene vil man ikke kunne gjøre endringer på søknaden gjennom appen. Du kan derimot kontakte bankene og få de til å foreta endringer i søknaden din.
Hvorfor får jeg avslag på min søknad?
Det kan være forskjellige årsaker til at du får avslag på en lånesøknad. I hovedsak betyr et avslag at ett eller flere av kriteriene for å søke, ikke er oppfylt. Du har rett på innsikt i hvorfor bankene har avslått din lånesøknad, kontakt banken direkte for mer informasjon.
Kan jeg låne et ekstra beløp når jeg skal søke om refinansiering?
Du kan enkelt legge til et ekstra beløp ved refinansiering. Trykk på “Søk refinansiering/nytt lån” og siden “Legg til ønsket lånebeløp”.
Hvilke banker samarbeider Horde med?
Horde samarbeider med Bluestep, BraBank, Svea, Mybank, Resurs Bank, Kraft Bank og Instabank.
Priseksempel på forbrukslån
Effektiv rente 9,78 %. Et lån på 135 000 kr over fem år, gir en kostnad på 34 601 kr. Totalt til nedbetaling blir 169 601 kr.
Vennelån
Hva er Vennelån?
Vennelån er en privat låneavtale som inngås mellom venner, bekjente og familie. Sammen blir dere enige om tre enkle ting; lånesum, rente, og nedbetalingstid. Dere kan også registrere låneavtaler dere har fra før.
Hva er fordelene med et privat lån?  
Et privat lån kan være mellom venner, eller for eksempel foreldre som vil bistå barn på boligmarkedet. Dere blir selv enig i om renten skal settes til null, eller for eksempel tilsvarende renten på en god sparekonto. Renter på sparekontoer finner du enkelt på Finansportalen.no. Horde tillater ikke vennelån med mer enn 10% rente.
Hvem kan registrere Vennelån i appen?
For å registrere låneavtalen må begge parter, långiver (den som gir lån) og låntaker (den som får lån) være registrerte brukere av Horde-appen.
Koster det noe å sette opp vennelån?
Nei. Tjenesten er foreløpig gratis å bruke.
Hvordan fungerer nedbetalingen?
Ved opprettelse av Vennelånet, kan nedbetaling settes månedlig eller ved utløp. Appen lager automatisk en nedbetalingsplan med avdrag og renter. Begge kan følge med på lånets utvikling, og lånet kan alltids betales ned før tiden. Dersom en utbetaling uteblir, blir nedbetalingsplan automatisk justert tilsvarende.
Hvor lang tid tar det før utbetaling av lån gjennom appen registreres?
Dette avhenger av når betalingen utføres, og om betalingen går mellom kontoer i samme bank eller to forskjellige banker. Hovedregelen er: Har du registrert betalingen din før kl 14:30 vil pengene som regel være på mottakers konto samme dag. Har du betalt etter kl 14:30 vil pengene som regel være på konto tidlig neste virkedag.
Får jeg betalingspåminnelser?
Låntaker mottar en pushmelding på forfallsdato. Det sendes en ny pushvarsel etter tre dager dersom lånet ikke betales. Långiver kan også sende betalingspåminnelse via SMS ved å trykke på "Send påminnelse".
Kan jeg sette opp et automatisk trekk for betalinger?
Nei. Vi jobber med en løsning for automatisk trekk, men per i dag må betalingen utføres manuelt.
Kan man utsette nedbetalingen?
Du kan utsette betalingen for opp til ett år av gangen ved å trykke på "Utsettelse". Begge parter må godkjenne dette.
Blir man kredittsjekket når man oppretter vennelån?
Horde gjennomfører ingen kredittsjekk av avtalepartene og kan på ingen måte garantere for en parts betalingsevne og/eller betalingsvilje.
Hvor mange Vennelån kan jeg ha samtidig?
Du kan totalt ha ti aktive Vennelån, dette gjelder både som utlåner eller låntaker. Det totale beløpet for disse kombinert kan ikke overstige 2,5 millioner NOK.
Hva skjer dersom en av partene sletter sin bruker i Horde-appen etter at partene har inngått avtale?
Horde har mulighet til å utlevere informasjon om låneavtalen etter henvendelse fra den andre parten dersom den ene sletter sin bruker.
Hva skjer dersom låntaker ikke betaler?
Rentene blir lagt på lånet og lånet blir automatisk justert med ny nedbetalingsplan.
Er Horde ansvarlig dersom låntaker ikke betaler?
Nei, lånet er kun mellom dere to. Horde er ikke en part i avtalen. Begge parter er verifisert med Bank-ID og må godkjenne lånebetingelsene. En låneavtale mellom privatpersoner er juridisk bindene, og slik unngår dere at lånet blir en diskusjon eller konflikt.
Kan man sende inkassovarsel dersom låntaker ikke betaler?
Nei, man kan ikke sende inkassovarsel gjennom appen.
Kan man endre lånebeløp etter at avtalen er inngått?
Långiver kan velge å øke lånesummen ved å trykke på “Gi mer lån” eller redusere ved å trykke på “Be om fratrekk”. Låntaker kan trykke på "Be om mer lån" eller "Be om fratrekk".
Kan man endre betalingsdag etter at avtalen er inngått?
Ja, det kan du. Trykk på "Endre betalingsdag" og velg ønsket dato.
Hva er eksisterende lån?
Dette er lån som allerede er utbetalt utenfor appen, for eksempel gjennom nettbank eller Vipps.
Hva betyr “Trekk fra på lånet” eller "Be om fratrekk"?
Denne knappen kan benyttes dersom det av ulike årsaker skal trekkes fra en sum på totalbeløpet. Dette kan eksempelvis være at en sum har blitt betalt utenfor appen.
Kan man endre renten i ettertid?
Man kan per i dag ikke endre renten etter at avtalen er inngått.
Hvorfor ble det månedlige beløpet endret?
Hvis du betaler for mye eller for lite på lånet, blir det månedlige beløpet automatisk justert for å kompensere.
Hvorfor ble lånesaldoen større enn det opprinnelige lånet?
Rentene blir lagt til månedlig på lånet, lånesaldoen vil derav gradvis øke frem til nedbetaling. På denne måten ser du til enhver tid hvor mye som må betales for å avslutte lånet i sin helhet.
Hva skjer dersom det blir oppdaget feil i Vennelånstjenesten?
Horde vil bistå med sporing og forsøker etter beste evne å rette opp feilen. Ta gjerne kontakt med oss på support@horde.no, og inkluder Vennelån-ID som du finner nederst på siden.
Kan man slette et Vennelån etter at avtalen er signert?
Ja, det kan du. Dersom du ønsker å avslutte Vennelånet, eller har gjort en feil og vil sette opp et nytt lån, kan du trykke på “Slett lån”. Vennelånet blir ikke slettet før den andre parten godtar slettingen.
Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir tilsendt en låneavtale?
Du kan velge om du ønsker å akseptere, avvise eller endre låneavtalen. Dersom du endrer avtalen vil ditt forslag til låneavtale bli sendt tilbake til den andre parten. Det blir ikke inngått en avtale før låneavtalen har blitt akseptert.
Min gjeld
Hvor henter dere gjelden min fra?
Appen henter all informasjon fra gjeldsregisteret (www.norskgjeld.no) som igjen viser informasjon rapportert direkte fra banken din. Vi legger ikke til eller fjerner noe utover dette og vi kan av personvernhensyn ikke se din gjeldsinformasjon.
Hvordan oppdaterer jeg gjelden min i appen?
Du oppdaterer gjelden ved å dra ned skjermbildet på midten på hjem-siden. Gjeldsinformasjonen hentes fra gjeldsregisteret og krever signering med Bank ID hver 12. måned. Appen skal være tilnærmet sanntidsoppdatert, men det kan variere noe hvor hyppig bankene rapporterer til gjeldsregisteret. Informasjon om nye lån og kreditter, endrede rammer, og avsluttede lån og kreditter oppdateres fortløpende.
Kan jeg nedbetale gjeld direkte i Horde-appen?
Ja, du kan enkelt nedbetale gjeld direkte i appen. Gå til "Min gjeld", velg gjelden du vil betale, trykk på “Betal ned” og legg til ønsket sum for nedbetaling. For å nedbetale gjeld må du legge til dine kontoer i Horde-appen. Pass på at KID- og kontonummer er korrekt.
Hvordan er renten beregnet?
Vi beregner den årlige effektive renten du faktisk betaler, det vil si at alle gebyrer er tatt hensyn til. Det er benyttet en forenklet beregningsmetode som gir deg et estimat. Nøyaktig beregning krever full nedbetalingsplan fra banken.
Appen viser feil informasjon om kredittlånet mitt, hvorfor? 
Du kan oppdatere gjelden din ved å dra ned skjermbildet på hjem-siden, og da kan du også se når banken din sist oppdaterte systemene sine. Det varierer noe hvor hyppig bankene rapporterer til gjeldsregisteret, men dersom du har foretatt en nedbetaling eller sagt opp et kredittkort i nyere tid vil dette justere seg etter hvert. Dersom du fremdeles mener at informasjonen som vises er feil, anbefaler vi å kontakte banken din direkte eller trykke på «meld om feil til banken».
Jeg ønsker å si opp et kredittkort, hva gjør jeg?
Du kan enkelt si opp kredittkort i appen ved å gå inn på gjeldslinjen, trykke på «si opp kort» og deretter sende e-post til banken. I noen tilfeller vil du få opp et telefonnummer til banken dersom de ikke aksepterer oppsigelse over e-post.
Hvordan sier jeg opp en kredittkonto, for eksempel Qliro eller Klarna?
Man kan dessverre ikke si opp en kredittkonto gjennom Horde-appen. Denne må avsluttes direkte hos aktøren det gjelder, gjerne via telefon. En kredittkonto opprettes typisk ved handel i en nettbutikk og vil vises i gjeldsregisteret.
Kan jeg få opp bolig- eller billån i appen?
Nei. Per i dag er ikke bankene pålagt å rapportere bil- og boliglån til gjeldsregisteret, men vi håper at dette vil bli tilgjengelig i fremtiden.
Kan jeg få opp Lånekassen i appen?
Nei. Per i dag er ikke Lånekassen pålagt å rapportere til gjeldsregisteret, men vi håper at dette vil bli tilgjengelig i fremtiden.
Vises inkassosaker eller gjeldsordninger i appen?
Inkassosaker og gjeldsordning rapporteres ikke til gjeldsregisteret og vises derfor ikke i appen. Dersom du vil ha informasjon om pågående inkassosaker må du kontakte banken/aktøren direkte. Ved gjeldsordning kontaktes Namsmannen.
Kan dere slette min betalingsanmerkning?
Horde er ikke en bank og vi kan dessverre ikke slette betalingsanmerkninger på vegne av deg. Betalingsanmerkninger slettes når du betaler gjelden i sin helhet til den aktuelle kreditor.
Klarna viser ikke i appen?
Klarna har andre regler for rapporteringsplikt til Gjeldsregisteret enn det bankene har. Det foreligger for eksempel ikke rapporteringsplikt for Klarna dersom betalingsutsettelsen er mindre enn tre måneder. Dette medfører dessverre at utestående gjeld hos Klarna ikke alltid vil vise i appen, men vi håper dette vil endre seg i fremtiden.
Påvirker gjeld hvor mye man kan få i for eksempel boliglån? 
Ja, usikret gjeld har en direkte innvirkning på hvor mye du kan få i boliglån. Jo større annen gjeld er, jo mindre lån får du til bolig. Din totale husholdningsgjeld kan ikke være større enn fem ganger din totale husholdningsinntekt før skatt. Har du for eksempel gjeld på 150.000 kroner, får du låne 150.000 kroner mindre til bolig. Ubenyttete kredittkort regnes også som gjeld, så det kan lønne seg å si opp disse.
App
Hva er Horde?
Vårt mål er å gjøre deg til sjef i egen økonomi. For å oppnå dette tilbyr vi tjenester og funksjoner som er ment å forenkle hvordan du håndterer din privatøkonomi.
Hvem kan bruke Horde-appen?
For å bruke Horde-appen må du: Være minst 18 år, ha Bank ID, ha norsk kontonummer, ha en e-postadresse, ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer, registrere deg som bruker og lese og godkjenne våre brukervilkår.
Koster det noe?
Det er gratis å registrere seg som bruker, uten bindingstid og du kan når som helst slette den via appen. Avhengig av bruken, kan enkelte tjenester unntaksvis medføre kostnader fra Horde eller våre samarbeidspartnere. Dette blir da tydelig opplyst.
Hvordan registrerer jeg meg som bruker?
Last ned appen i App Store eller Google Play, oppgi e-post og telefonnummer, samt en firesifret PIN-kode. Koden er personlig og må ikke deles med andre. Du kan også aktivere og benytte ansiktsgjenkjenning eller touch-id. Første gang du bruker appen vil du av sikkerhetshensyn motta en SMS fra Horde med en kode som du siden oppgir i appen.
Er det sikkert å bruke Horde-appen?
Ja, Horde er et norsk betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet.
Jeg har glemt pin-koden min, hva gjør jeg?
Informasjonen din lagres av personvernhensyn kun lokalt på din mobiltelefon og vi kan derfor ikke tilbakestille passordet ditt fra vår side. Taster du feil pin-kode tre ganger blir lokalt lagret data slettet. Du kan så logge inn på nytt og lage ny pin kode.
Jeg har problemer med å logge inn
Dette kan skyldes ulike årsaker. Det kan være lurt å sjekke at du har oppdatert til den nyeste versjonen av appen. Dersom du har fått ny telefon siden forrige innlogging, kan du forsøke å slette appen og laste den ned på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt oss på support@horde.no. Dersom du får opp feilmelding når du forsøker å logge inn, er det lettere for oss å finne ut av årsaken dersom du legger ved skjermbilde av denne.
Jeg har fått nytt telefonnummer, hva gjør jeg?
Ta kontakt med oss på support@horde.no så endrer vi dette for deg.
Jeg har endret navn, hva gjør jeg?
Ta kontakt med oss på support@horde.no så endrer vi dette for deg.
Jeg har mistet min telefon, hva gjør jeg?
Ta umiddelbart kontakt med oss på support@horde.no slik at vi kan sperre din bruker.
Jeg får opp at appen ikke er tilgjengelig i mitt land?
Appen er kun tilgjengelig for brukere som har norsk Bank ID og et norsk telefonnummer. Du kan sjekke hvilket land/region som står oppført i din Google Play eller App Store. Dersom du for eksempel har vært på reise eller bodd i utlandet kan det være at du må endre denne til «Norge».
Hvordan fungerer quizen?
Vi slipper en ny quiz hver mandag og alle som svarer riktig i løpet av uken er med i trekningen om 1000 kr til nedbetaling av valgfri gjeld. Vinneren trekkes hver mandag og kontaktes på e-post. Spørsmålene omhandler økonomi og er ment til å være underholdende og lærerik. Jo flere rette spørsmål du har på rad, jo større vinnersjanse, og du får med deg streaken hver uke. Du kan doble vinnersjansen ved å dele appen med en venn.
Jeg ønsker å slette min bruker, hvordan?
Du kan enkelt slette din bruker i Horde-appen ved å trykke på «slett min bruker» under innstillinger. Av sikkerhetshensyn sletter vi kun din informasjon fra våre systemer dersom forespørselen er sendt via appen, dette siden du må identifisere deg med Bank ID.
Hvordan kan jeg kontakte dere?
Enten du har spørsmål eller tilbakemeldinger kan du kontakte oss ved å sende en e-post til support@horde.no. Vi svarer deg så snart vi kan. Du kan også ringe oss på tlf 55 90 29 00. Vi besvarer telefonen hverdager fra kl. 08:00 til 18:00.
Sender Horde ut lenker på SMS?
Horde sender i noen tilfeller ut lenke på SMS. Alle lenker fra Horde via SMS begynner med app.horde.no. Mottar du en SMS fra "Horde" som ikke samsvarer med dette er den sannsynligvis ikke fra oss. Kontakt oss gjerne på support@horde.no dersom du er usikker på om lenken er trygg.
Mine Penger
Hvilke bankkontoer kan jeg legge til?
Du kan legge til dine brukskontoer i Horde-appen, det vil si kontoer du kan gjøre betalinger fra, uavhengig av hvilken bank du har.
Jeg finner ikke banken min når jeg skal legge til kontoer?
Noen banker har dessverre ikke gode nok tekniske løsninger som gjør det mulig å se dem i Horde-appen enda. Vi rapporterer feil og mangler til gjeldende banker fortløpende slik at alle våre brukere skal få tilgang til sine kontoer. Ta gjerne kontakt med oss på support@horde.no dersom du ikke finner banken din i oversikten.
Jeg finner ikke mine sparekontoer, BSU, høyrentekontoer eller aksjekontoer i appen?
Ettersom du per i dag bare kan legge til kontoer du kan gjøre betalinger fra, er det dessverre ikke mulig å legge til kontoer som eksempelvis BSU eller sparekonto. Vi håper dette vil la seg gjøre i fremtiden.
Kan jeg overføre penger i appen?
Ja, du kan overføre penger mellom egne kontoer, på samme måte som i nettbanken.
Hvor lang tid tar det før en betaling registreres?
Dette avhenger av når betalingen utføres, og om betalingen går mellom kontoer i samme bank eller to forskjellige banker. Hovedregelen er: Har du registrert betalingen din før kl 14:30 vil pengene som regel være på mottakers konto samme dag. Har du betalt etter kl 14:30 vil pengene som regel være på konto tidlig neste virkedag.
Kan en betaling stoppes eller endres?
Horde kan dessverre ikke stoppe eller endre en gjennomført betaling. For å stoppe eller endre en betaling må du kontakte banken din eller banken/aktøren man har utført betalingen til.
Jeg har problemer med en betaling, hva gjør jeg?
Dersom du mener det har skjedd er feil med en betaling er det viktig at du umiddelbart tar kontakt slik at vi kan undersøke saken. Alle henvendelser angående betalinger sendes til support@horde.no eller ved å ringe 55 90 29 00.
Hva er PSD2?
PSD2 er EUs nyeste betalingstjenestedirektiv som åpner for at Horde kan tilby betalingstjenester i Horde-appen. Dette betyr at du nå kan legge til dine brukskontoer, se saldo, overføre mellom kontoer på tvers av banker og nedbetale kredittgjeld direkte i appen. Kort fortalt, legger direktivet til rette for at du som forbruker trygt og enkelt kan få oversikt over din økonomi på ett sted.